6 definiții pentru Nevada

Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

Nevada (Sierra) f. 1. lanț de munți în Spania, între Guadalquivir și mare; 2. lanț de munți în Statele-Unite, paralel cu Pacificul. ║ unul din Statele-Unite americane la E. de California: 77.300 loc.

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

NEVADA [nəvædə], stat în V S.U.A.; 286,4 mii km2; 1,7 mil. loc. (1997). Centrul ad-tiv: Carson City. Expl. de min. auroargentifere, cupru, plumb, zinc, mangan, wolfram, mercur etc. Ind. metalurgiei neferoase, chimică și de prelucr. a lemnului. Creșterea bovinelor și ovinelor. Plante furajere și cereale; legumicultură. Turism. Una dintre principalele surse de venit ale statului N. o constituie cazinourile (Las Vegas, Reno ș.a.).

NEVADA, Sierra ~ V. Sierra Nevada.

NEVADA FALL [nəvædə fo:l], cascadă în partea de V a S.U.A., pe cursul superior al râului Merced, în partea central-estică a Californiei, în cadrul Parcului Național Yosemite; 181 m.

SIERRA NEVADA 1. Masiv muntos în extremitatea de S a Spaniei, în Cordillera Betica, alcătuit din roci cristaline, dolomite și calcare, extins pe 150 km lungime și 41 km lățime; alt. max.: 3.478 m (vf. Mulhacén, cel mai înalt din Pen. Iberică). Relief variat, cu forme rotunjite și cu câteva vârfuri ascuțite de tip alpin. Mici ghețari și zăpezi persistente la peste 3.000 m alt. Expl. de pirite și mercur. 2. [sierə nəvædə] Lanț muntos în V S.U.A. cuprins între depr. internă a Californiei și pod. Marelui Bazin, orientat NV-SE, reprezentând un horst format din granodiorite, asimetric, ridicat, extins pe 692 km lungime și 80-140 km lățime. Versantul de V, abrupt, domină depr. internă a Californiei cu c. 1.500 m, cel de E, mai domol, coboară treptat spre Marele Bazin. Vârfurile sunt peneplenizate și păstrează urme ale glaciației cuaternare. Alt. max.: 4.418 m (vf. Whitney). Reprezintă o reg. de seismicitate ridicată, cu numeroase izv. termale și vulcani noroioși. Climă de tip mediteranean montan cu precipitații abundente iarna. Versantul de V este acoperit cu păduri de foioase și conifere, local arborete de sequoia, iar cel de E cu păduri rare de pin. Între c. 2.200 și 2.800 m se desfășoară pajiștile alpine, iar la peste 3.000 m alt. este domeniul zăpezilor persistente și al ghețarilor. În acest lanț muntos se găsesc numeroase cascade, lacuri, canioane adânci, pasuri (Sonora 2.935 m, Ebbetts 2.680 m, Carson 2.620 m, Donner 2.175 m ș.a.) și parcuri naționale (Yosemite, Sequoia, Kings Canyon). Zăcăminte de minereuri polimetalice. Descoperit în mart. 1772 de căpitanul Pedro Fages și explorat în 1874 de Josiah D. Whitney (1819-1896). Stațiuni ale sporturilor de iarnă.

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, masiv muntos în extremitatea de N a Columbiei, între culmile Anzilor și M. Caraibilor, acoperit cu păduri tropicale până la c. 2.200 m alt. Alt. max.: 5.775 m (Pico Cristóbal Colón, cel mai înalt din țară). Zăpezi persistente și mici ghețari la peste 3.000 m alt.

Intrare: Nevada
Nevada
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.