O definiție pentru Moșna


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

MOȘNA 1. Com. în jud. Iași, situată în partea de E a Pod. Central Moldovenesc; 1.885 loc. (2000). Cărămidărie. Ateliere de dogărie și tâmplărie. Pomicultură. Biserica Sf. Voievozi (sec. 18, renovată în 1859), în satul M. 2. Com. în jud. Sibiu, în Pod. Târnavelor; 3.057 loc. (2000). Creșterea bovinelor (în satul Nemșa). Viticultură. Vechi centru săsesc de ceramică populară (Nemșa). În satul M., menționat documentar în 1280, se află o biserică (azi evanghelică) zidită în anii 1480-1486, în stil gotic, înconjurată de ziduri, străjuite cu turnuri de apărare (sec. 18) și o biserică ortodoxă (1841).

Intrare: Moșna
Moșna
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.