O definiție pentru Lupșa


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

LUPȘA, com. în jud. Alba, situată în depresiunea cu același nume, în Țara Moților, pe râul Arieș; 3.716 loc. (2000). Stație de c. f. (în satul L.) și haltă de c. f. (în satele Hărădău și Mușca). Expl. de calcar cristalin. Centru de dogărit. Muzeu etnografic și de artă populară (fondat în 1939), în satul L. cu colecții de icoană pe sticlă și pe lemn din sec. 18-19, tulnice, fluiere, pluguri etc. În satul L., atestat documentar în 1325, se află mănăstirea c cu același nume (de călugări), cu biserica Sfântul Gheorghe, ctitorie din anii 1421-1429 a cneazului Vladislav, cu picturi murale din 1855, iar în satul Hărădău există biserica Pogorârea Duhului Sfânt (1770). Bisericile de lemn Sf. Nicolae (1429, restaurată în 1694) și Adormirea Maicii Domnului (1799), în satul Valea Lupșii.

Intrare: Lupșa
Lupșa
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.