8 definiții pentru Jiang


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

HONG HA (YUAN JIANG/FLUVIUL ROȘU), fluviu în SE Asiei (China și Vietnam); 1.183 km. Izv. din Pod. Yunnan și se varsă printr-o deltă de c. 15 mii km2 în Marea Chinei de Sud (G. Bac Bo). Afl. pr.: Song Da. Navigabil în aval de Man-Go, iar, pentru vasele oceanice, de la Hanoi (174 km).

JIANG JIESHI (1887-1975), general și om politic chinez. A participat la Revoluția din 1911. În 1925 a preluat comanda armatei Gomindan-ului rupând relațiile cu comuniștii (1927) și mutându-se la Nanjing. În 1936 a făcut front comun cu P.C. Chinez în războiul contra Japoniei, apoi s-a angajat în Războiul Civil (1946-1949), când, înfrânt de armata populară de eliberare, a fost silit să se retragă (1949) în Taiwan, unde a condus autoritățile Gomindan-ului până la moarte.

JIANG ZEMIN (n. 1926), inginer și om politic chinez. Președinte al R.P. Chineze (1993-2003). Președinte (1990-2005) al Comisiei Militare Centrale a R.P. Chineze. Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (1989-2002). Susținător și continuator al politicii de reformă și deschidere inițiat de Deng Xiaoping. Promotor al dezvoltării economiei socialiste de piață și al unei politici externe bazate pe independență și coexistență pașnică.

LANCANG JIANG, denumirea chineză a fl. Mekong.

MEKONG (chineză LANCANG JIANG), fluviu în SE Asiei; 4.500 km. Izv. din Pod. Tibet (culmea Tanggula), străbate R.P. Chineză, R.D.P. Laos (formând granița cu Myanmar și Thailanda), Cambodgea și R.S. Vietnam și se varsă printr-o deltă întinsă (70 mii km2) în Marea Chinei de Sud. Are un curs meandrat și trece prin Louangphrabang, Vientiane, Phnom-Penh ș.a. Navigabil pe sectoare, în funcție de anotimp (în sezonul ploios până la Vientiane; 1.600 km). Chei și praguri în cursul superior. Irigații.

NU JIANG [nudʒian], denumirea chineză a cursului superior al fl. Salween.

SALWEEN [sæluin] (în chineză NU JIANG [nudʒian]), fl. în Asia de Sud (China și Uniunea Myanmar); 2.415 km. Izv. din E pod. Tibet, de pe versantul S al m-ților Tanggula, de sub pasul Tanggula (6.071 m alt.), curge spre ESE străbătând prov. Yunnan, apoi se îndreaptă către S, traversând partea de E a Uniunii Myanmar, formând pe o porțiune granița între Thailanda și Uniunea Myanmar, vărsându-se în G. Martaban al M. Andaman, printr-o mică deltă, la N de Moulmein. În cursul superior formează cascade, cataracte și chei, iar în cursul inf. este navigabil pe c. 100 km. Afl. pr.: Yungzalin, Gayang, Ataran.

SONGHUA JIANG [sunghua tsian] (SUNGARI), râu în NE Chinei, afl. dr. al Amurului la Tongjiang; c. 1.927 km. Supr. bazinului hidrografic: 550 mii km2. Izv. din Culmea Changpai Shan și traversează C. Manciuriană. Este navigabil în aval de Jilin. Hidrocentrală (cu un lac de acumulare de c. 150 km lungime). Trece prin Harbin. Îngheață în perioada nov.-apr.

Intrare: Jiang
Jiang nume propriu
nume propriu (I3)
  • Jiang