2 definiții pentru Huedin


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

Huedin n. sau Bánfy-Hunyád, oraș ardelenesc în județul Cojocna. Școală de sculptură în lemn.


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

HUEDIN 1. Depresiune intramontană tectono-erozivă, situată în bazinul superior al Crișului Repede, între prelungirile nordice ale M-ților Vlădeasa și Gilău. Supr.: c. 160 km2. Relief predominant colinar și de terase. Climă răcoroasă (6-8°C media termică anuală) și precipitații bogate (700-800 mm anual). Păduri de foioase, pășuni și fânețe naturale. Creșterea animalelor. 2. Oraș în jud. Cluj, în depresiunea cu același nume, pe Crișu Repede; 10.114 loc. (1998). Nod feroviar și rutier. Constr. de mașini, prelucr. lemnului (cherestea, mobilă, tâmplărie, butoaie); mat. de constr.; conf. și tricotaje; produse alim. Biserică reformată (prima formă, gotică, din sec. 15). Muzeu de istorie și etnografie. Situat pe vatra unei așezări dacice, H. apare menționat documentar în 1332 ca așezare rurală, iar din 1437 ca oppidum.

Intrare: Huedin
Huedin
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.