O definiție pentru Hârtibaci


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

HÂRTIBACI 1. Podișul Hârtibaciului, subunitate a Pod. Târnavelor, între Târnava Mare (N), Subcarpații Homoroadelor (E), depr. Făgăraș (S) și râul Vișa (V). Apare sub forma unei largi platforme de eroziune, cu alt. medie de c. 500 m, intens fragmentată de văi. Alt. max.: 659 m (Dealul Șoarș). 2. Râu, afl. stg. al Cibinului, pe terit. com. Roșia; 89 km. Izv. din podișul cu același nume și trece prin Agnita.

Intrare: Hârtibaci
Hârtibaci
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.