3 definiții pentru Falls


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

GREAT FALLS [gréit fɔ:lz], cascadă în NV S.U.A. (Montana), în N M-ților Stâncoși, formată de râul Missouri în cursul său superior; 610 m înălțime.

NIAGARA FALLS [najægrə fɔ:lz] 1. Cascade formate de râul Niagara în calcarele siluriene de pe cursul mijlociu al acestuia, la granița între S.U.A. (statul New York) și Canada (prov. Ontario). La 30 km aval de izv. răului Niagara (respectiv de extremitatea de E a L. Erie) se află ins. Caprei (Goat Island), care împarte râul în două brațe, unul pe terit. american și altul pe terit. canadian, fiecare braț formând câte o cascadă: cascada Niagara americană (51 m înălțime și 300 m lățime) și cascada Niagara canadiană sau Horseshoe, sub formă de potcoavă (49 m înălțime și 800 m lățime). Eroziunea puternică, provocată de căderea apei, determină retragerea cascadei canadiene către amonte în medie, cu c. 36 cm pe an. Turism dezvoltat (curse regulate de vaporașe transportă turiștii până aproape de căderile de spă ale celor două cascade). 2. Oraș în NE S.U.A. (New York), situat pe malul dr. al râului Niagara, lângă cascada americană, la 27 km NNE de Buffalo; 61,8 mii loc. (1990). Hidrocentrală. Metalurgia aluminiului; produse chimice (sodă caustică); celuloză și hârtie. Prelucr. lemnului. Universitate (1856). Unit printr-un pod cu rutier și pietonal cu orașul canadian cu același nume, construit în anii 1940-1941, lung de 286 m. Turism dezvoltat. Întemeiat în 1805. 3. Oraș în SE Canadei (Ontario), pe malul stg. al râului Niagara, lângă cascada Niagara canadiană (Horseshoe); 75,4 mii loc. (1991). Electrometalurgie, constr. de mașini, produse chimice (îngrășăminte) și textile. Articole sportive. Centru turistic. Parcul Regina Victoria (622 ha), Turnul Skylon (236 m înălțime), Parcul de distracții „Marinland” etc. Fundat în 1853. Vechiul nume: Clifton (1856-1881).

SHOSHONE FALLS, cascadă formată de râul Snake, în S statului Idaho (S.U.A.), cu o cădere de 65 m.

Intrare: Falls
Falls
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.