4 definiții pentru Efes


Definiții din dicționare specializate

Aceste definiții pot explica numai anumite înțelesuri ale cuvintelor.

EFES (EPHESOS), vechi oraș pe coasta Asiei Mici, la S de Izmir, azi în ruină. Întemeiat în sec. 11 î. Hr. de coloniștii greci (ionieni), E. a devenit unul dintre cele mai dezvoltate centre comerciale și religioase. Aflat, rând pe rând, sub diferite ocupații străine (a Lidiei, Persiei ahemenide, Macedoniei, Seleucizilor ș.a.), E. a fost cucerit de romani (133), devenind, de la sfârșitul sec. 1, capitala provinciei romane Asia. Jefuit de goți (263), orașul a fost afectat de devastatoarele cutremure de pământ din anii 358 și 365. În sec. 7, E. a decăzut. Templul Artemisei, construit în sec. 6 î. Hr., una dintre cele șapte minuni ale lumii, a fost incendiat, în 356 î. Hr., de un locuitor din E. Herostrat, din dorința de a deveni celebru. Vestigii importante din epoca elenistică și romană (agora, forum, teatru, biblioteca lui Celsus). Ruine de biserici bizantine. La E. au avut loc trei sinoade bisericești: cel din anul 190, convocat de Policrat pentru a fixa data sărbătorii Sf. Paști; cel din 431, sub împăratul Theodosiu II, care a condamnat nestorianismul și a stabilit dogma Întrupării lui Iisus Hristos; „sinodul tâlhăresc” din 449 care a susținut monofizitismul, condamnat apoi de sinodul de la Calcedon.

HERACLIT din Efes (c. 540 -c. 475 î. Hr.), filozof presocratic grec. Reprezentant la Școlii ionice. Considerând că principiul fundamental a tot ce există este „focul”, pentru H. lumea se află într-o continuă schimbare ce are loc potrivit logos-ului, înțeles ca divinitate, iar conflictul contrariilor face mereu posibilă recompunerea unității fundamentale. Ideile lui au influențat filozofia secolelor următoare: teoria despre logos avea să fie reluată de stoici, de alexandrini și de creștini, iar Hegel a preluat ideea eternei deveniri. Din opera sa s-au păstrat doar fragmente.

XENOFON (XENOPHON) din Efes (sec. 2 sau 3 d. Hr.), scriitor grec. Autor al romanului „Întâmplări din Efes”, narând aventurile a doi îndrăgostiți, Antheia și Habrokomes; este considerat precursor al romanului de dragoste.


Definiții din dicționare neoficiale

Deoarece nu sunt editate de lexicografi, aceste definiții pot conține erori, deci e preferabilă consultarea altor dicționare în paralel.

Efes, capitala Asiei proconsulare, în care sf. apostol Pavel a predicat aproape trei luni în a treia sa călătorie misionară și unde a întemeiat o bis. creștină, organizată cu episcopi, preoți și diaconi. Printre episcopi s-a numărat și Timotei. Aici s-a ținut Sinodul 3 ecumenic, care a condamnat nestorianismul.

Intrare: Efes
nume propriu (I3)