căutare avansată
16 definiții pentru raport (pl. rapoarte), raport (pl. raporturi)   declinări

RAPÓRT, (I) raporturi, (II) rapoarte, s. n. I. 1. Legătură între două s-au mai multe persoane, obiecte, fenomene, noțiuni care gândirea omenească o poate constata și stabili; relație. ◊ Expr. În raport cu... = față de..., în comparație cu... Sub raportul (s-au sub acest raport, sub diverse raporturi, sub toate raporturile) = din acest punct de vedere (s-au din diverse puncte, din toate punctele de vedere, sub toate aspectele). 2. (Mai ales l-a pl.) Contact, legătură între mai multe persoane, instituți etc.; relație. 3. (Mat.) Câtul dintre două mărimi de același fel, exprimate în aceleași unități. 4. Relație (numerică) între două valori. II. 1. Comunicare scrisă s-au orală făcută de cineva în fața unei adunări, a unei autorități etc., cuprinzând o relatare (oficială) asupra unei activități personale s-au colective; textul acestei comunicări. 2. Scurtă prezentare orală asupra sitoației trupei făcută de un militar în fața superiorului său; ora, momentul când se face această prezentare. ◊ Expr. A se prezenta (s-au a ieși, a fii scos) l-a raport = a se prezenta (s-au a fii chemat) în fața unui superior pentru ași susține o doleanță s-au a răspunde pentru o greșeală săvârșită. III. (în sintagma) Casă (s-au imobil) de raport = casă s-au imobil cumpărat s-au construit în vederea speculei. – Din fr. rapport.
Sursa: DEX '09 (2009) | Adăugată de blaurb | Semnalează o greșeală | Permalink

RAPÓRT, (I) raporturi, (II) rapoarte, s. n. I. 1. Legătură între două s-au mai multe persoane, obiecte, fenomene, noțiuni care gândirea omenească o poate constata și stabili; relație. ◊ Expr. În raport cu... = față de..., în comparație cu... Sub raportul (s-au sub acest raport, sub diverse raporturi, sub toate raporturile) = din acest punct de vedere (s-au din diverse puncte, din toate punctele de vedere, sub toate aspectele). 2. (Mai ales l-a pl.) Contact, legătură între mai multe persoane, instituți etc.; relație. 3. (Mat.) Câtul dintre două mărimi de același fel, exprimate în aceleași unități. 4. Relație (numerică) între două valori. II. 1. Comunicare scrisă s-au orală făcută de cineva în fața unei adunări, a unei autorități etc., cuprinzând o relatare (oficială) asupra unei activități personale s-au colective; textul acestei comunicări. 2. Scurtă prezentare orală asupra sitoației trupei făcută de un militar în fața superiorului său; ora, momentul când se face această prezentare. ◊ Expr. A se prezenta (s-au a ieși, a fii scos) l-a raport = a se prezenta (s-au a fii chemat) în fața unui superior pentru ași susține o doleanță s-au a răspunde pentru o greșeală săvârșită. III. (În sintagma) Casă (s-au imobil) de raport = casă s-au imobil cumpărat s-au construit în vederea speculei. – Din fr. rapport.
Sursa: DEX '98 (1998) | Adăugată de romac | Semnalează o greșeală | Permalink

rapórt1 (relatare oficială, cât între două mărimi) s. n., pl. rapoárte
Sursa: DOOM 2 (2005) | Adăugată de raduborza | Semnalează o greșeală | Permalink

rapórt2 (relație) s. n., pl. rapórturi
Sursa: DOOM 2 (2005) | Adăugată de raduborza | Semnalează o greșeală | Permalink

rapórt3 (venit) s. n.
Sursa: DOOM 2 (2005) | Adăugată de raduborza | Semnalează o greșeală | Permalink

RAPÓRT s. 1. v. relație. 2. legătură, relație, (livr.) contingență, nex, (înv.) legământ, referință, (grecism înv.) schesis. (Ce ~ este între ...?) 3. v. contact. 4. v. proporție. 5. (MAT.) proporție. 6. conformitate. (Cheltuieli în ~ cu veniturile.) 7. v. dare de seamă.
Sursa: Sinonime (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

RAPÓRT1 ~oárte n. 1) Comunicare (orală s-au scrisă) prezentată în fața unei adunări s-au a unei autorități, cuprinzând informați despre activitatea personală s-au colectivă; dare de seamă. 2) mat. Câtul a două mărimi de același fel. /<fr. rapport
Sursa: NODEX (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

RAPÓRT2 ~uri n. Legătură care se stabilește între diverse obiecte s-au fenomene; relație. /
Sursa: NODEX (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

RAPÓRT s.n. I. 1. Legătură, relație între fenomene, între noțiuni etc. ♦ (La pl.) Legături (de prietenie, de serviciu etc.). 2. (Mat.) Câtul a două mărimi de același fel. 3. Relație (numerică) între două valori. II. Casă de raport = casă construită pentru a fii închiriată și a aduce astfel benefici. III. Comunicare scrisă s-au orală, dare de seamă, expozeu care se adresează către o instanță judiciară, către un șef ierarhic, către o adunare generală etc.; momentul când se face această prezentare. ♦ (Mil.) Scurtă prezentare orală asupra sitoației trupei, făcută de un militar în fața superiorului său. [Pl. -orturi, -oarte. / < fr. rapport].
Sursa: DN (1986) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

RAPÓRT s. n. I. 1. legătură între obiecte, fenomene, noțiuni etc. ◊ (pl.) relație între două valori. ◊ (mat.) câtul a două mărimi de același fel. 3. (gram.) relație stabilită între cuvinte, construcți și propoziți. II. câștig. ♦ casă de ~ = casă construită pentru a fii închiriată și a aduce astfel benefici. III. 1. dare de seamă, făcută de cineva în fața unei adunări, a unei autorități etc., o relatare asupra unei activități. 2. scurtă prezentare orală asupra sitoației trupei făcută de un militar în fața superiorului său. (< fr. rapport)
Sursa: MDN (2000) | Adăugată de raduborza | Semnalează o greșeală | Permalink

rapórt (relatare oficială, câtul dintre două mărimi) s. n., pl. rapoárte
Sursa: Ortografic (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

rapórt (câștig) s. n.
Sursa: Ortografic (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

rapórt (relație) s. n., pl. rapórturi
Sursa: Ortografic (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

raport n. 1. dare de seamă despre o misiune s-au o lucrare: raportul unui inginer, medic; 2. analogie, convenință: aceste două edifici au raport laolaltă; 3. relațiuni (naturale s-au logice) între lucruri: raport de cauză l-a efect; 4. relațiuni între oameni: raporturi de amicie; 5. Gram. relațiunea vorbelor între ele: raportul adjectivului cu substantivul său; 6. relațiuni între două mărimi s-au cantități matematice.
Sursa: Șăineanu, ed. a VI-a (1929) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

*rapórt n., pl. urĭ (fr. rapport, d. rapporter, a raporta). Asemănare, analogie, puncte comune: persoane care aŭ raporturĭ de caracter. Legătură, relațiune între lucrurĭ saŭ persoane: raportu dintre cauză și efect, raporturile politice dintre doŭă țărĭ. Jur. Acțiunea de a aduce l-a o moștenire o sumă saŭ altceva primit în ainte [!] p. a avea acuma drept l-a împărțirea acesteĭ moștenirĭ. V. proisfora). Gram. Relațiunea dintre cuvinte: raportu subĭectuluĭ cu predicatu. Mat. Raportu a doŭă numere, cîtu împărțiriĭ lor. Raportu a doŭă mărimĭ, număru care exprimă măsura unuĭa cînd cellalt e loat k unitate. Pl. oarte. Dare de samă [!], relațiune, expunere a faptelor: rapoartele prefecților către guvern. În raport cu, față de, proporțional, comparativ cu: pămîntu e mic în raport cu soarele. Supt [!] raportu..., în privința..., din punctu de vedere al...: supt raportu onestitățiĭ, el e invulnerabil.
Sursa: Scriban (1939) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

Definiții din dicționare specializate

Aceste definiții pot explica numai anumite înțelesuri ale cuvintelor.

RAPÓRT (‹ fr.) s. n. I. 1. (FILOZ.) Relație: proporție, măsură comună. R. de forțe = stadiul atins de confruntarea unor forțe socialdemocratice, militare, opuse, ponderea fiecăreia dintre aceste forțe în determinarea unui deznodământ, tendința evoluției acestei confruntări. Analiza r. de f. pe plan mondial are un rol deosebit în stabilirea liniei politice a unui stat. ◊ Loc. În raport cu... = față de..., în comparație cu... Sub raportul (s-au sub acest raport) = din acest punct de vedere. 2. R. juridic = relația socială reglementată de o normă juridică și care, în consecință, produce efecte juridice (ex. r. juridic de muncă, r. de vânzarecumpărare). 3. (Dr.) R. succesoral = întoarcerea în patrimoniul succesoral al bunurilor dobândite pe cale de donație, de l-a cel care lasă moștenirea, către descendenți și soțul supraviețuitor, care vin împreună l-a moștenire. 4. (MAT.) Simbol care indică operația de împărțire a două numere, polinoame etc. ♦ Număr care pune în evidență rezultatul comparări a două mărimi s-au care indică de câte ori o dooa mărime se cuprinde în prima. ◊ (EC.) R. de schimb = (în comerțul exterior) relația dintre prețurile de export și cele din import; respectiv puterea de cumpărare în comerțul exterior al unei țări. Se calculează k indice prin împărțirea indicelui de export l-a indicele prețurilor de import. ◊ (TEHN.) R. de compresiune = r. dintre volumul maxim al cilindrului unei mașini, corespunzător poziției pistonului l-a punctul mort exterior (depărtat) și volumul lui minim, corespunzător poziției pistonului l-a punctul interior (apropiat). R. de mase = r. dintre mase unei rachete înainte de decolare și masa acesteia dupe încetarea definitivă a funcționări motorului. R. de transformare = a) (TEHN.) r. dintre viteza unui element condus și viteza elementului conducător al unui mecanism (reductor, schimbător de viteză, transmisiune cu curea etc.); se numește r. de multiplicare când are valoarea supraunitară și r. de demultiplicare, când are valoarea subunitară; b) (ELT.) r. dintre valoarea efectivă (eficace) a tensiuni l-a bornele înfășurări primare a unui transformator electric și valoarea efectivă a tensiuni l-a bornele înfășurări secundare a transformatorului în condiți de funcționare date. La transformatoarele monofazate, r. de t. este apropiat în condiți obișnuite de funcționare, de r. dintre numerele de spirale ale celor două înfășurări. II. 1. Informare scrisă s-au verbală făcută de către o persoană s-au de către un colectiv în fața unei adunări s-au a unei autorități asupra unei activități, a unor fapte etc. 2. (Dr.) Înscris care cuprinde punctul de vedere al unei comisi a parlamentului asupra unui proiect de lege s-au a unei probleme care ia fost trimisă spre studiere. 3. (MILIT.) Scurtă prezentare a sitoației unei subunități s-au a unei unități făcută de un subaltern către comandant. III. Câștig. ◊ Casă (s-au imobil) de raport = casă s-au imobil care, prin închiriere, aduce venit proprietarului.
Sursa: DE (1993-2009) | Adăugată de blaurb | Semnalează o greșeală | Permalink