Definiția cu ID-ul 569210:

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

TABRῙZ, oraș în NV Iranului, situat pe pantele m-ților Sahand, la 1.348-1.367 m alt., pe râul Aji, într-o zonă seismică; 1,3 mil. loc. (2006). Aeroport. Stațiune climaterică de vară. Centru comercial. Ind. Constr. de mașini (tractoare, motociclete), petrochimică, textilă, de prelucr. a lemnului, cimentului, piel. și alim. Covoare manuale celebre din sec. 16. Artizanat (articole din piele și argint). Bazaruri. Universitate (1946). Moscheea albastră sau Masjed-e Kabūd (1465-1466), cu frumoase mozaicuri; Moscheea Alo Shah (sec. 14). Citadela (sau Ark) construită ca moschee înainte de 1322. În sec. 14-16, la T. a funcționat o școală de miniaturiști fondată și sprijinită de cârmuitorii Ilhanizi. Distrus de cutremurele din 791, 858, 1041, 1721, 1780, 1927 și reconstruit de atâtea ori. Denumirea antică Tauris. Cucerit de Timur Lenk în 1392 care și-a stabilit aici capitala. Disputat între Iran și Imp. Otoman, și din sec. 19 de Rusia. Aici a fost executat, în 1850, reformatorul islamic Mîrza Ali Muhammad, fondatorul babismului, împreună cu c. 40.000 dintre adepții săi. A suferit mari distrugeri în Războiul iraniano-iraqian (1980).