2 intrări

6 definiții

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

SERRA, Giandomenico (1885-1958), lingvist italian. Prof. univ. la Cluj (timp de 20 de ani). Studii de onomastică și lexicologie („Elemente ale unei istorii lingvistice a Italiei meridionale”).

PACARAIMA (SERRA/SIERRA PACARAIMA sau PAKARAIMA), lanț muntos în partea de N a Americii de S, extins pe c. 400 km lungime pe terit. Braziliei, Guyanei și Venezuelei; formează cumpăna de ape dintre fl. Orinoco și Amazon. Alt. max.: 2.772 m (vf. Roraima).

SERRA DA ESTRELA [sérrə də iʃtrélə], lanț muntos hercinic în partea central-nordică a Portugaliei, alcătuit din granit, gnaisuri și cuarțite, extins pe direcția NE-SV, între râul Mondego la N și fl. Tejo (Tago) la S, pe 65 de km lungime și 16-24 km lățime. Alt. max.: 1991 m (vf. Estrela, cel mai înalt din partea continentală a țării). Expl. de wolfram. Păstorit. Pârtii de schi.

SERRA DA MANTIQUEIRA [Sérrə də mətikéirə], lanț muntos în SE Braziliei, alcătuit din roci cristaline și metamorfice, extins la NE de São Paulo, pe direcție NE-SV, pe 30 km lungime, paralel cu țărmul Oc. Atlantic. Versantul SE domină printr-un abrupt valea Rio Paraiba do Sul, iar cel nordic coboară lin spre interiorul țării. Alt. max.: 2787 m (Pico das Agulhas Negros). Aici se află parcul național Itatiaia (120 km2, creat în 1937). Pantele sunt acoperite cu păduri până la 2000 m alt după care urmează pășunile alpine.

SERRA DO MAR [sérrə du mar], lanț muntos în SE Braziliei, extins pe 2600 km, alcătuit din granite, gnaisuri, cuarțite și calcare cristaline. Alt. max.: 2263 m. Versantul de E, abrupt, domină litoralul oceanic, iar cel V coboară domol spre interiorul țării.

Intrare: serra
serra
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.
Intrare: Serra
Serra
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.