Definiția cu ID-ul 581801:

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

SÂNPAUL 1. Com. în jud. Cluj, situată în zona dealurilor Clujului, pe râul Valea Mare; 2.623 loc. (2005). În satul S., menționat documentar în 1295, se află biserica de lemn Sf. Treime (1722, cu picturi interioare din 1788), în satele Sumurduce și Șardu câte o biserică de lemn cu același hram – Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, datând din 1715 și, respectiv, 1752, iar în satul Berindu, biserica de lemn Înălțarea Domnului (1752, pictată în 1841). 2. Com. în jud. Mureș, situată pe râul Mureș, la poalele colinelor Mădărașului și ale dealurilor Târnăvenilor; 4.104 loc. (2005). Halte de c. f. (în satele S. și Chirileu). Balastieră. Moară de cereale. Fermă legumicolă. În satul S., menționat documentar în 1332, se află o biserică romano-catolică (sec. 14, cu unele refaceri din sec. 18), capela „Haller” (1745-1760) și un castel din sec. 13, stăpânit de-a lungul timpului de diferite familii nobiliare (la începutul sec. 17 a întrat în posesia familiei Haller, care l-a renovat în 1610 și l-a stăpânit până în 1674). Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (sec. 18), în satul Sânmărghita.