O definiție pentru săcălășeni


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

SĂCĂLĂȘENI, com. în jud. Maramureș, situată în E depr. Baia Mare, în zona de confl. a râului Chechiș cu râul Lăpuș; 2.390 loc. (2005). Pomicultură (meri, pruni, peri). În satul Coltău, atestat documentar în 1405, se află o colecție muzeală „Petöfi Sándor” și castelul „Teleki” (1740-1780), iar în satul S., menționat documentar în 1405, există biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (1442, reconstruită în sec. 18), ornamentată cu decor sculptat și cu picturi pe pereții interiori datând din 1865. Bisericile de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (1720), Sf. Ana (1794) și Sfinții Apostoli Petru și Pavel (sec. 18), în satele Culcea, Coruia și Întrerâuri; biserica de zid Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (1730), în satul Coaș.

Intrare: săcălășeni
săcălășeni
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.