Definiția cu ID-ul 699131:

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

PLOPII-SLĂVITEȘTI, com. în jud. Teleorman, situată în V câmpiei Boian, pe râul Sâi; 4.837 loc. (2003). Viticultură. În satul Dudu se află mănăstirea Plăviceni-Aluniș, ctitorie (din anii 1646-1649) a marelui vornic Dragomir, sfetnic al lui Matei Basarab. Biserica Sf. Arhanghel Mihail păstrează picturi murale interioare din sec. 17.