O definiție pentru oboga

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

OBOGA, com. în jud. Olt, situată pe dr. râului Olteț, în zona de contact a câmpiei Romanați cu piemontul Oltețului; 3.630 loc. (2003). Renumit centru de ceramică populară (vase cu motive fitozoomorfe, stilizate, cu o cromatică în tonuri vii). În satul Călui se află mănăstirea (de călugări) cu același nume, cu biserica Sf, Nicolae, terminată în 1588 de frații Buzești (renovată în anii 1650, 1828; amplu refăcută și restaurată în perioada 1932-1937). În pronaos se află mormintele lui Preda și Radu Buzescu. În satul O. există bisericile Sf. Nicolae (1808, cu adăugiri din 1846) și Sf. Dumitru (1814), iar în satul Gura Călui, biserica Sfinții Îngeri (1866).

Intrare: oboga
oboga
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.