Definiția cu ID-ul 688411:

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

MĂTĂSARU, com. în jud. Dâmbovița, situată în Câmpia Titu, pe râul Potopu; 5.863 loc. (2000). Reșed. com. este satul Tețcoiu. Stație de c. f. (în satul M.). Expl. de petrol și de balast. Creșterea porcinelor. Popas turistic. Bisericile Sf. Nicolae (1842), Sf. Grigore Teologul (1854) și Sfinții Împărați Constantin și Elena (1871), în satele Tețcoiu. M. și Poroinica. În apropierea com. M. a fost descoperită o așezare cu locuri succesive datând din Neolitic, Bronzul timpuriu, Hallstatt și cultura Militari-Chilia (sec. 2-4) și din epoca feudală (sec. 17-18).