Cuvântul gesture nu este în dicționar. Iată câteva sugestii:

vestire agestire estire feștire genune veștire pestrue