2 intrări

37 de definiții


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

CHEMÁRE, chemări, s. f. Acțiunea de a chema și rezultatul ei. 1. Exprimare orală sau în scris a dorinței cuiva ca cineva să vină aproape sau într-un anumit loc. ♦ Strigăt, țipăt (care cheamă). ♦ (Concr.) Proclamație. 2. Îndemn de a participa la o acțiune, la un fapt. 3. Ordin, dispoziție (cu caracter oficial) de a se prezenta într-un anumit loc. 4. Fig. Înclinație, vocație. ♦ Misiune, menire. – V. chema.

CHEMÁRE, chemări, s. f. Acțiunea de a chema și rezultatul ei. 1. Exprimare orală sau în scris a dorinței cuiva ca cineva să vină aproape sau într-un anumit loc. ♦ Strigăt, țipăt (care cheamă). ♦ (Concr.) Proclamație. 2. Îndemn de a participa la o acțiune, la un fapt. 3. Ordin, dispoziție (cu caracter oficial) de a se prezenta într-un anumit loc. 4. Fig. Înclinație, vocație. ♦ Misiune, menire. – V. chema.

chemare sf [At: PSALT. 13/1 / V: (pop) chie~ / Pl: ~mări / E: chema] 1 Strigare. 2-3 Rostire, strigare a numelui cuiva cu scopul de a-l face atent, de a-l face să vină. 4 Invocare. 5 Invitare. 6 Invitare făcută printr-un semn, un gest, un semnal. 7 Convocare (cu caracter oficial) la o întrunire, o manifestare publică, în fața unei instanțe judecătorești sau a unei autorități de stat. 8 Citație. 9 (În vechea organizare a învățământului superior; îs) ~ la catedră Procedură de a numi pe cineva într-un post de profesor (sau conferențiar) fără a-l pune să dea un examen special. 10 (Îvr) Denumire. 11 (Fig) Vocație. 12 Misiune. 13 Proclamație.

CHEMÁRE, chemări, s. f. Acțiunea de a chema și rezultatul ei. 1. Exprimare (prin rostirea sau strigarea numelui, printr-o interjecție, prin gesturi, printr-o scrisoare etc.) a dorinței ca cineva să vină aproape sau să se prezinte undeva; invitație. Din adîncuri veni plîngerea singuratică și duioasă a buhnei, ca o chemare omenească. SADOVEANU, O. I 305. Atunci te chem; chemarea-mi asculta-vei? Din neguri reci plutind te vei desface? EMINESCU, O. I 120. Din sfera mea venii cu greu Ca să-ți urmez chemarea. EMINESCU, O. I 170. ◊ (Determinat prin «la întrecere») Chemările la întrecere sînt un puternic stimulent în muncă. ♦ Proclamație. Chemările de 1 Mai ale Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. 2. Ordin, dispoziție, convocare, invitație cu caracter oficial (adesea scrisă) de a se prezenta în fața unei autorități, pentru a îndeplini o obligație. V. citație. Chemare sub drapel. Chemare în judecată.Șiruri de plăieși urcîndu-se la chemarea unui bucium. ALECSANDRI, la TDRG. 3. Fig. înclinație, vocație. În acești oameni am simțit... căldura chemării dăscălești. GALACTION, O. I 11 ♦ Misiune, menire, însărcinare. Ei și-au plinit chemarea lor Și i-am văzut murind ușor. COȘBUC, P. I 151. Învățătorul îmi pare a fi un tînăr de ispravă, care-și pricepe chemarea. VLAHUȚĂ, la TDRG. 4. Strigăt, țipăt, urlet. Fiara scoase deodată o chemare fîșietoare și dureroasă, un glas de durere fără nume. SADOVEANU, P. S. 42.

CHEMÁRE, chemări, s. f. Acțiunea de a chema și rezultatul ei. 1. Exprimare orală sau prin scris a dorinței ca cineva să vină aproape sau într-un anumit loc; invitație. ♦ (Concr.) Proclamație. 2. Îndemn de a participa la o acțiune, la un fapt. 3. Ordin, dispoziție (cu caracter oficial) de a se prezenta într-un anumit loc; citație. 4. Fig. Înclinație, vocație. ♦ Misiune, menire. 5. Strigăt, țipăt.

CHEMÁRE ~ări f. 1) v. A CHEMA. 2) Text oficial care conține un îndemn la o acțiune; proclamație. 3) fig. Atitudine deosebită pentru un domeniu anumit de activitate. /v. a chema

chemare f. 1. lucrarea de a chema și rezultatul ei: din sfera mea venii cu greu, ca să-ți urmez chemarea EM.; 2. conscripțiune, recrutare: întâia chemare; 3. invitare și în special la nuntă (v. chemător); 4. fig. vocațiune, misiune: ’nalta chemare a acestui popor.

chemáre f. Acțiunea de a chema. Semnal din trompetă: asta e chemarea regimentuluĭ nostru. Fig. Dispozițiune naturală, aplicațiune: acest copil are chemare de artist. Rol, misiune: acest popor are chemarea de a se opune barbariiĭ.

CHEMÁ, chem, vb. I I. Tranz. 1. A striga, a comunica cuiva să vină aproape sau într-un anumit loc. 2. A pofti, a îndemna (în mod oficial) pe cineva să participe la o acțiune, la un fapt etc.; a solicita, a apela la... ♦ (Poetic) A evoca. 3. A ordona, a impune cuiva (în mod oficial) să se prezinte într-un anumit loc. ◊ Expr. A chema la ordine = a cere, a soma să respecte anumite reguli de disciplină, liniște etc. A chema sub arme (sau sub drapel) = a) a încorpora (un contingent); b) a mobiliza armata. II. Refl. (impers.) A avea numele..., a se numi; a însemna, a se zice, a se socoti. ◊ Expr. Se cheamă că... = însemnează că..., vrea să zică. – Lat. clamare.

chemá [At: COD. VOR. 57/5 / V: (înv) cl~, (înv) chiemá / Pzi: chem / E: ml clamo, -are] 1-2 vi A striga (tare). 3 vi A da alarma (strigând după ajutor). 4 vt A invita pe cineva să vină, pronunțându-i cu glas tare numele. 5 vt A spune cuiva pe nume Si: a tutui. 6 vi (Spc; în limba veche, câteodată urmat de pp către) A ruga pe cineva să vină într-ajutor. 7-8 vi A invoca sau a implora ajutorul cuiva. 9 vi (Jur; construit cu acuzativul fără pp) A face apel la instanța competentă Si: a alerga. 10-11 vi (Pex) A invita pe (sau prin) cineva să vină sau să aducă. 12 vt A invita pe cineva (la masă, la o petrecere, la un ospăț, la nuntă). 13 vt (Pex) A invita mai multe persoane, o mulțime la o adunare Si: a convoca. 14 vt (Înv) A ~ Camerele A convoca parlamentul. 15 vt (Îe) A ~ sub drapel (sau sub arme) A da ordin de prezentare la armată. 16 vt (Spc; înv; uneori complinit de față) A invita pe cineva să se prezinte la judecată Si: a cita, (înv) a soroci. 17 vt (Pan) A-i face cuiva semn să vină. 18 vt A distinge o persoană (sau un lucru) printr-un cuvânt care îl desemnează individual Si: a numi. 19 vt A numi pe cineva cu un calificativ. 20 vt A numi pe cineva într-o slujbă. 21 vt A da cuiva o însărcinare. 22 A desemna pe cineva să facă un lucru. 23 vt (Înv; îe) A ~ în leafă A angaja cu leafa (soldați mercenari). 24 vt (Fig) A îndemna pe cineva să apuce pe o cale. 25 vr (Asr) A-și lua numele Si: a se numi. 26 vr (Îrg) A se zice. 27 vr A simboliza. 28-29 vtr A (se) considera. 30 vr A se atribui cuiva ceva. 31 vr A fi al cuiva. 32 vr (Fam; îe) Cum se cheamă sau s-ar chema Cum s-ar zice. 33 vr (Fam; îe) Se ~ vorba că... Se zice că... 34 vt A îndemna (în mod oficial) pe cineva să participe la o acțiune, la un fapt Si: a solicita, a apela (la)... 35 vt (Poetic) A evoca. 36 vt A ordona cuiva să se prezinte într-un loc. 37 vt (Îe) A ~ la ordine A soma să respecte anumite reguli de disciplină, liniște etc.

CHEMÁ, chem, vb. I. I. Tranz. 1. A spune, a striga, a comunica cuiva să vină aproape sau într-un anumit loc. 2. A pofti, a îndemna (în mod oficial) pe cineva să participe la o acțiune, la un fapt; a solicita, a apela la... ♦ (Poetic) A evoca. 3. A ordona, a impune cuiva (în mod oficial) să se prezinte într-un anumit loc. ♦ Expr. A chema la ordine = a cere, a soma să respecte anumite reguli de disciplină, liniște etc. A chema sub arme (sau sub drapel) = a) a încorpora (un contingent); b) a mobiliza armata. II. Refl. (impers.) A avea numele..., a se numi; a însemna, a se zice, a se socoti. ♦ Expr. Se cheamă că... = însemnează că..., vrea să zică. – Lat. clamare.

CHEMÁ, chem, vb. I. I. Tranz. 1. A spune cuiva să se apropie, a invita pe cineva (adesea rostindu-i numele sau întrebuințînd o interjecție, un gest etc.) să vină aproape (sau într-un loc anumit). Frate-meu o cheamă pe mama. STANCU, D. 313. Duduca Leona... a chemat cu dragoste prefăcută pe Colțun. SADOVEANU, N. F. 35 Într-o zi, capra cheamă iezii de pe-afară și le zice... CREANGĂ, P. 19. Mă chemi, drăguță? Iată-mă-s. ALECSANDRI, T. 263. Și strigă seara pe lună: Hai, mîndră, la apă bună! Și mă cheamă dimineața: Hai, mîndro, de-ți spală fața! JARNÍK-BÎRSEANU, D. 49. ◊ Fig. Sînt suflet blestemat. Întîmplările mă cheamă unde miroase a sînge și a praf de pușcă. SADOVEANU, O. I 422. ◊ (Complinit prin «pe nume») Pleacă gura la ureche-i, blînd pe nume el o cheamă. EMINESCU, O. I 84. Atunci Ileana Simziana... le chemă pe nume. ISPIRESCU, L. 28. ◊ Refl. reciproc. (Poetic) Paseri mărunte, stropite cu felurite colori, se chemau de pe vîrfuri de nuielușe mlădioase. SADOVEANU, O. III 355. ◊ Intranz. O păsărică cu pieptul cărămiziu chemă de cîteva ori pe o ramură, cu viers subțireapoi se mistui în desișul de alun. SADOVEANU, O. IV 486. 2. (Adesea urmat de determinări introduse prin prep. «la») A pofti să participe la o acțiune, Ia un eveniment etc.; a solicita, a apela la..., a ruga. Ipate se trezește într-o zi cu socru-său, că vine și-l cheamă la nunta unui frate al femeii sale. CREANGĂ, P. 169. Tatăl meu... chemă pre nașu-meu Păcală, mă încredința lui și apoi muri. NEGRUZZI, S. I 247. ♦ A striga. Curînd aveți să mă plîngeți; în van aveți să mă chemați; de unde m-oi duce, nu mă mai întorc. SADOVEANU, N. F. 7. ♦ A îndemna, a mobiliza la o acțiune comună. În cinstea zilei de 1 Mai colectivul nostru de muncă a chemat la întrecere celelalte colective.Partidul cheamă pe muncitori, tehnicieni și ingineri să se preocupe necontenit de ridicarea productivității muncii și de reducerea prețului de cost. GHEORGHIU-DEJ, Î. DEM. 20. Vă chem să luptăm. Vă chem s-alipiți glasul de-al meu. Vă chem să măriți puterea de-asalt a forțelor păcii. BANUȘ, B. 110. ♦ (Poetic) A evoca. Prindeau toți a vorbi de trecutul prăpădit în negura de sînge, chemau umbrele vitejilor, și în pacea luncilor, în rumeneala flăcărilor, se închegau și luau zbor legendele străbunilor. SADOVEANU, O. I 129. 3. A ordona, a impune cuiva să se prezinte într-un anumit loc, în fața unei autorități (pentru a îndeplini o obligație). ◊ Expr. A chema în judecată = a cita în justiție. A chema la ordine = a cere să se respecte disciplina și liniștea. A chema sub arme (sau sub drapel) = a) a încorpora (un contingent); b) a mobiliza armata. 4. Fig. A scoate, a aduce. Adori Frumosul?... Nu-l căta prin nori: Învață tu de-l cheamă la lumină. TOMA, C. V. 174. II. 1. Tranz. unipers. A se numi, a avea numele... O cheamă Agripina pe nevastă-mea. STANCU,257. Să știi că mă cheamă Făt-Frumos. CREANGĂ, P. 88. De-acum înainte să știi că te cheamă Harap-Alb, aista ți-i numele. CREANGĂ, P. 207. Cum te cheamă, măi copile?Ca pe tatăl meu, Călin. EMINESCU, O. I 84. Minciună... Nu mă cheamă nici Pîrlea, nici Lăcustă... mă cheamă Pepelea. ALECSANDRI, T. 397. ◊ Refl. pas. Ce fel de vorbă-i asta, tată... la d-ta urșii se cheamă găini? CREANGĂ, P. 188. La noi, ea se cheamă... cum se va fi chemînd?... Știu desigur că în județele de munte ale Moldovei... poartă numele de ierunci. ODOBESCU, S. III 33. ◊ Refl. însă eu am bani și minte, Căci mă chem jupîn Arvinte. ALECSANDRI, T. 317. Eu mă chem acum Leonte Dianeu, sau Leonachi Dianeu. BUDAI-DELEANU, Ț. 66. 2. Refl. impers. (Familiar) A însemna, a se zice, a se socoti, a se înțelege, a considera. Ca să nu se cheme că a murit la pușcăria lor, călăii l-au trimis [pe C. Frimu] la spital. PAS, Z. IV 115. Ho, mă! ce vă este? zise Zaharia, sărind ca un vultur între dînșii. Casă de oameni de treabă se cheamă asta? CREANGĂ, A. 113. ◊ Expr. Se cheamă că... = e vorba că..., vrea să zică, doar. Apoi să-mi dați tohoarcă, opinci și căciulă, că de-acu se cheamă că vine iarna. SADOVEANU, B. 24.

CHEMÁ, chem, vb. I. I. Tranz. 1. A spune, a striga, a comunica cuiva să vină aproape sau într-un anumit loc. 2. A pofti, a îndemna (în mod oficial) să participe la o acțiune, la un fapt; a solicita, a apela la... ♦ (Poetic) A evoca. 3. A ordona, a impune cuiva (în mod oficial) să se prezinte într-un anumit loc. ◊ Expr. A chema la ordine = a cere să se respecte disciplina și liniștea. A chema sub arme (sau sub drapel) = a) a încorpora (un contingent); b) a mobiliza armata. A chema în judecată = a cita în fața justiției. II. 1. Tranz. unipers. și refl. A se numi, a avea numele... 2. Refl. impers. (Fam.) A însemna, a se zice, a se socoti. ◊ Expr. Se cheamă că... = e vorba că..., vrea să zică. – Lat. clamare.

A CHEMÁ chem tranz. 1) A cere să vină mai aproape sau undeva (rostind numele celui poftit). 2) A impune (în mod oficial) să se prezinte într-un anumit loc. ◊ ~ la ordine a cere respectarea disciplinei. 3) (persoane, colectivități) A determina printr-o chemare (să efectueze o acțiune). ◊ ~ sub arme (sau sub drapel) a mobiliza. 4) (fapte, evenimente din trecut) A aduce în memorie; a evoca. /<lat. clamare

A SE CHEMÁ mă chem intranz. A purta un nume; a se numi. /<lat. clamare

CHEMA vb. (Trans. SV) A striga. Cu glasul mieu cătră Domnul chemai. PS. SEC. XVIII, 57v. Etimologie: lat. clamare.

chemà v. 1. a face să vie cu ajutorii vocii sau prin alt semn: a chema într’a jutor; 2. a striga pe nume; 3. a cita în justiție: a fost chemat ca martor; 4. a invita: m’a chemat acasă; 5. a invoca, a revoca; 6. a avea numele de: se cheamă Ioan; 7. Mold. a se zice, a se pretinde: mă chem că sunt bogat. [Lat CLAMARE].

chem, a v. tr. (vrom. chĭem, d. lat. clamare; it. chiamare, pv. clamar, vfr. claimer, sp. chamar.Chem, chemĭ, cheamă; să chem, să chemĭ, să cheme. Chĭamă e arhaizm. Cp. cu geamă, teamă, pleacă d. gem, tem, plec. V. aclam). Strig, spun saŭ fac semn să vină: a chema în ajutor. Citez: a chema în (saŭ la) judecată. Invit: a chema la masă. Invoc: a chema pe Dumnezeŭ. Evoc: a chema umbrele morților. Convoc: a chema membriĭ uneĭ societățĭ. Mă cheamă v. impers. Mă numesc: mă cheamă Aŭgúst.


Dicționare morfologice

Se indică corespondența dintre forma de bază a unui cuvânt și flexiunile sale.

chemáre s. f., g.-d. art. chemắrii; pl. chemắri

chemáre s. f., g.-d. art. chemării; pl. chemări

chemá (a ~) vb., ind. prez. 3 cheámă; conj. prez. 3 să chéme

chemá vb., ind. prez. 1 sg. chem, 3 sg. și pl. cheámă; conj. prez. 3 sg. și pl. chéme

chema (ind. prez. 3 sg. și 3 pl. cheamă)


Dicționare relaționale

Nu reprezintă definiții, ci se indică relații între cuvinte.

CHEMÁRE s. v. strigăt, țipăt, urlet, zbieret.

CHEMÁRE s. 1. invitare, invitație, poftire. (~ cuiva la masă.) 2. convocare, invitare, invitație. (~ lor la poliție.) 3. v. provocare. 4. v. citare. 5. (MIL.; concr.) ordin, (prin Transilv. și Maram.) poruncă. (A primit ~ și s-a prezentat la unitate.) 6. v. apel. 7. v. proclamație. 8. v. menire. 9. v. aptitudine.

chemare s. v. STRIGĂT. ȚIPĂT. URLET. ZBIERET.

CHEMARE s. 1. invitare, invitație, poftire. (~ cuiva la masă.) 2. convocare, invitare, invitație. (~ lor la direcție, la miliție etc.) 3. invitare, provocare. (~ cuiva la luptă.) 4. (JUR.) citare, citație, invitare, invitație. (~ cuiva în fața instanței.) 5. (MIL.; concr.) ordin, (prin Transilv. și Maram.) poruncă. (A primit ~ și s-a prezentat la unitate.) 6. apel. (O ~ adresată maselor.) 7. (concr.) proclamație. (A publicat ~.) 8. menire, misiune, rol, sarcină, (reg.) menință, (livr. fig.) saccrdoțiu. (Și-a împlinit ~.) 9. aplecare, aplicație, aptitudine, atracție, dar, har, înclinare, înclinație, înzestrare, pornire, predilecție, predispoziție, preferință, talent, vocație, (livr.) propensiune, (pop.) tragere, (înv.) aplecăciune, plecare. (Și-a demonstrat din plin ~ pentru...)

CHEMÁ vb. v. striga, țipa, urla, zbiera.

CHEMÁ vb. 1. a invita, a pofti. (I-a ~ să meargă la el.) 2. a convoca, a invita, (înv., în Transilv. și Ban.) a conchema. (I-a ~ la poliție.) 3. v. solicita. 4. v. provoca. 5. v. cita. 6. v. acționa. 7. v. evoca. 8. v. supranumi. 9. a se numi, (înv. și pop.) a striga, (pop.) a-i spune, a-i zice, (înv.) a se porecli. (- Cum te ~? – Gheorghe!) 10. a se numi, a se spune, a se zice, (înv.) a se pomeni. (Cum se ~ pe la voi această floare?)

chema vb. v. STRIGA. ȚIPA. URLA. ZBIERA.

CHEMA vb. 1. a invita, a pofti. (I-a ~ să meargă la el.) 2. a convoca, a invita, (înv., în Transilv. și Ban.) a conchema. (I-a ~ la direcție, la miliție etc.) 3. a solicita. (Îl ~ la o acțiune de amploare.) 4. a invita, a provoca, (înv.) a provocarisi. (Îl ~ la luptă.) 5. (JUR.) a cita, a invita, (înv., în Transilv.) a soroci. (L-a ~ în fața instanței.) 6. (JUR.) a acționa. (L-a ~ în judecată.) 7. a evoca, a reaminti, a rechema, a redeștepta. (~ ceva în memorie.) 8. a boteza, a denumi, a intitula, a numi, a porecli, a spune, a supranumi, (înv. și reg.) a număra, (înv.) a grăi, a nomina, a numeni, a titlui. (Pentru vitejia lui l-au ~ „Bravul”.) 9. a se numi, (înv. și pop.) a striga, (pop.) a-i spune, a-i zice, (înv.) a se porecli. (- Cum te ~? – Gheorghe!) 10. a se numi, a se spune, a se zice, (înv.) a se pomeni. (Cum se ~ pe la voi această floare?)


Dicționare etimologice

Se explică etimologiile cuvintelor sau familiilor de cuvinte.

chemá (chém, chemát), vb.1. A striga. – 2. A implora, a solicita. – 3. A invite, a pofti. – 4. A cita, a convoca. – 5. A evoca, a-și aminti. – 6. A numi, a angaja, a recruta, a încorpora. 7. A conduce, a îndrepta. – 8. (Pasiv) A avea misiunea sau vocația de a face ceva, a fi născut pentru ceva. – 9. (Refl.) A se numi. – 10. A trece drept, a avea reputația de. 11. (Refl., impers.) A se zice, a se socoti. – Mr. (a)cl’em, cl’imare, megl., istr. cl’em. Lat. clamāre (Diez, I, 124; Pușcariu 353; Candrea-Dens., 329; REW 1961; DAR); cf. it. chiamare, prov., cat. clamar, v. fr. clamer, sp. llamar, port. chamar. Pentru evoluția lui ae, cf. Densusianu, GS, II, 391 și III, 451; și Pușcariu, Dacor., V, 790. – Der. chemare, s. f. (acțiunea de a chema; apel; invitație; convocare; vocație, misiune); chemător, adj. (care cheamă, care invită; frapant); chemător, s. m. (la nunțile populare, persoană care organizează petrecerea); nechemat, adj. (care nu are vocație, inapt); rechema, vb. (a revoca un diplomat în funcție), pe baza fr. rappeler.


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

VIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO, FULGURA FRANGO (lat.) chem pe cei vii, plâng pe cei morți, frâng fulgerele – Schiller, „Das Lied von der Glocke”.


Dicționare de argou

Se explică doar sensurile argotice ale cuvintelor.

a chema la castane expr. a chema un subaltern la ordin.

a chema salvarea expr. (glum., friz.) a încerca să oprească sângele dintr-o tăietură cu creion de alaun.

Intrare: chemare
substantiv feminin (F113)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • chemare
 • chemarea
plural
 • chemări
 • chemările
genitiv-dativ singular
 • chemări
 • chemării
plural
 • chemări
 • chemărilor
vocativ singular
plural
Intrare: chema
verb (VT27)
Surse flexiune: DOR
infinitiv infinitiv lung participiu gerunziu imperativ pers. a II-a
(a)
 • chema
 • chemare
 • chemat
 • chematu‑
 • chemând
 • chemându‑
singular plural
 • chea
 • chemați
numărul persoana prezent conjunctiv prezent imperfect perfect simplu mai mult ca perfect
singular I (eu)
 • chem
(să)
 • chem
 • chemam
 • chemai
 • chemasem
a II-a (tu)
 • chemi
(să)
 • chemi
 • chemai
 • chemași
 • chemaseși
a III-a (el, ea)
 • chea
(să)
 • cheme
 • chema
 • chemă
 • chemase
plural I (noi)
 • chemăm
(să)
 • chemăm
 • chemam
 • chemarăm
 • chemaserăm
 • chemasem
a II-a (voi)
 • chemați
(să)
 • chemați
 • chemați
 • chemarăți
 • chemaserăți
 • chemaseți
a III-a (ei, ele)
 • chea
(să)
 • cheme
 • chemau
 • chema
 • chemaseră
* formă nerecomandată sau greșită – (arată)
* forme elidate și forme verbale lungi – (arată)

chemare

 • 1. Acțiunea de a chema și rezultatul ei.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • 1.1. Exprimare orală sau în scris a dorinței cuiva ca cineva să vină aproape sau într-un anumit loc.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: invitație 4 exemple
   exemple
   • Din adîncuri veni plîngerea singuratică și duioasă a buhnei, ca o chemare omenească. SADOVEANU, O. I 305.
    surse: DLRLC
   • Atunci te chem; chemarea-mi asculta-vei? Din neguri reci plutind te vei desface? EMINESCU, O. I 120.
    surse: DLRLC
   • Din sfera mea venii cu greu Ca să-ți urmez chemarea. EMINESCU, O. I 170.
    surse: DLRLC
   • Chemările la întrecere sunt un puternic stimulent în muncă.
    surse: DLRLC
   • 1.1.1. Strigăt, țipăt (care cheamă).
    surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: strigăt urlet zbieret țipăt un exemplu
    exemple
    • Fiara scoase deodată o chemare sfîșietoare și dureroasă, un glas de durere fără nume. SADOVEANU, P. S. 42.
     surse: DLRLC
   • surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC un exemplu
    exemple
    • Chemările de 1 Mai ale Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român.
     surse: DLRLC
  • 1.2. Îndemn de a participa la o acțiune, la un fapt.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • 1.3. Ordin, dispoziție (cu caracter oficial) de a se prezenta într-un anumit loc.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 2 exemple
   exemple
   • Chemare sub drapel. Chemare în judecată.
    surse: DLRLC
   • Șiruri de plăieși urcîndu-se la chemarea unui bucium. ALECSANDRI, la TDRG.
    surse: DLRLC
  • exemple
   • În acești oameni am simțit... căldura chemării dăscălești. GALACTION, O. I 11.
    surse: DLRLC
   • exemple
    • Ei și-au plinit chemarea lor Și i-am văzut murind ușor. COȘBUC, P. I 151.
     surse: DLRLC
    • Învățătorul îmi pare a fi un tînăr de ispravă, care-și pricepe chemarea. VLAHUȚĂ, la TDRG.
     surse: DLRLC

etimologie:

 • vezi chema
  surse: DEX '09 DEX '98

chema

 • 1. tranzitiv A striga, a comunica cuiva să vină aproape sau într-un anumit loc.
  surse: DEX '09 DLRLC 10 exemple
  exemple
  • Frate-meu o cheamă pe mama. STANCU, D. 313.
   surse: DLRLC
  • Duduca Leona... a chemat cu dragoste prefăcută pe Colțun. SADOVEANU, N. F. 35.
   surse: DLRLC
  • Într-o zi, capra cheamă iezii de pe-afară și le zice... CREANGĂ, P. 19.
   surse: DLRLC
  • Mă chemi, drăguță? Iată-mă-s. ALECSANDRI, T. 263.
   surse: DLRLC
  • Și strigă seara pe lună: Hai, mîndră, la apă bună! Și mă cheamă dimineața: Hai, mîndro, de-ți spală fața! JARNÍK-BÎRSEANU, D. 49.
   surse: DLRLC
  • figurat Sînt suflet blestemat. Întîmplările mă cheamă unde miroase a sînge și a praf de pușcă. SADOVEANU, O. I 422.
   surse: DLRLC
  • Pleacă gura la ureche-i, blînd pe nume el o cheamă. EMINESCU, O. I 84.
   surse: DLRLC
  • Atunci Ileana Simziana... le chemă pe nume. ISPIRESCU, L. 28.
   surse: DLRLC
  • reflexiv reciproc poetic Paseri mărunte, stropite cu felurite colori, se chemau de pe vîrfuri de nuielușe mlădioase. SADOVEANU, O. III 355.
   surse: DLRLC
  • intranzitiv O păsărică cu pieptul cărămiziu chemă de cîteva ori pe o ramură, cu viers subțire – apoi se mistui în desișul de alun. SADOVEANU, O. IV 486.
   surse: DLRLC
 • 2. tranzitiv A pofti, a îndemna (în mod oficial) pe cineva să participe la o acțiune, la un fapt etc.; a apela la...
  surse: DEX '09 DLRLC sinonime: ruga solicita 2 exemple
  exemple
  • Ipate se trezește într-o zi cu socru-său, că vine și-l cheamă la nunta unui frate al femeii sale. CREANGĂ, P. 169.
   surse: DLRLC
  • Tatăl meu... chemă pre nașu-meu Păcală, mă încredință lui și apoi muri. NEGRUZZI, S. I 247.
   surse: DLRLC
  • surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • Curînd aveți să mă plîngeți; în van aveți să mă chemați; de unde m-oi duce, nu mă mai întorc. SADOVEANU, N. F. 7.
    surse: DLRLC
  • 2.2. A îndemna, a mobiliza la o acțiune comună.
   surse: DLRLC 3 exemple
   exemple
   • În cinstea zilei de 1 Mai colectivul nostru de muncă a chemat la întrecere celelalte colective.
    surse: DLRLC
   • Partidul cheamă pe muncitori, tehnicieni și ingineri să se preocupe necontenit de ridicarea productivității muncii și de reducerea prețului de cost. GHEORGHIU-DEJ, Î. DEM. 20.
    surse: DLRLC
   • Vă chem să luptăm. Vă chem s-alipiți glasul de-al meu. Vă chem să măriți puterea de-asalt a forțelor păcii. BANUȘ, B. 110.
    surse: DLRLC
  • surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Prindeau toți a vorbi de trecutul prăpădit în negura de sînge, chemau umbrele vitejilor, și în pacea luncilor, în rumeneala flăcărilor, se închegau și luau zbor legendele străbunilor. SADOVEANU, O. I 129.
    surse: DLRLC
 • 3. tranzitiv A ordona, a impune cuiva (în mod oficial) să se prezinte într-un anumit loc.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • 3.1. expresie A chema în judecată = a cita în justiție.
   surse: DLRLC
  • 3.2. expresie A chema la ordine = a cere, a soma să respecte anumite reguli de disciplină, liniște etc.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • 3.3. expresie A chema sub arme (sau sub drapel) = a încorpora (un contingent).
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: încorpora
  • 3.4. expresie A chema sub arme (sau sub drapel) = a mobiliza armata.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
 • exemple
  • Adori Frumosul?... Nu-l căta prin nori: Învață tu de-l cheamă la lumină. TOMA, C. V. 174.
   surse: DLRLC
 • 5. reflexiv impersonal A avea numele..., a se numi; a însemna, a se zice, a se socoti.
  exemple
  • O cheamă Agripina pe nevastă-mea. STANCU, D. 257.
   surse: DLRLC
  • Să știi că mă cheamă Făt-Frumos. CREANGĂ, P. 88.
   surse: DLRLC
  • De-acum înainte să știi că te cheamă Harap-Alb, aista ți-i numele. CREANGĂ, P. 207.
   surse: DLRLC
  • Cum te cheamă, măi copile? – Ca pe tatăl meu, Călin. EMINESCU, O. I 84.
   surse: DLRLC
  • Minciună... Nu mă cheamă nici Pîrlea, nici Lăcustă... mă cheamă Pepelea. ALECSANDRI, T. 397.
   surse: DLRLC
  • pasiv Ce fel de vorbă-i asta, tată... la d-ta urșii se cheamă găini? CREANGĂ, P. 188.
   surse: DLRLC
  • pasiv La noi, ea se cheamă... cum se va fi chemînd?... Știu desigur că în județele de munte ale Moldovei... poartă numele de ierunci. ODOBESCU, S. III 33.
   surse: DLRLC
  • Însă eu am bani și minte, Căci mă chem jupîn Arvinte. ALECSANDRI, T. 317.
   surse: DLRLC
  • Eu mă chem acum Leonte Dianeu, sau Leonachi Dianeu. BUDAI-DELEANU, Ț. 66.
   surse: DLRLC
  • Ca să nu se cheme că a murit la pușcăria lor, călăii l-au trimis [pe I. C. Frimu] la spital. PAS, Z. IV 115.
   surse: DLRLC
  • Ho, mă! ce vă este? zise Zaharia, sărind ca un vultur între dînșii. Casă de oameni de treabă se cheamă asta? CREANGĂ, A. 113.
   surse: DLRLC
  • 5.1. expresie Se cheamă că... = însemnează că..., vrea să zică.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC sinonime: doar un exemplu
   exemple
   • Apoi să-mi dați tohoarcă, opinci și căciulă, că de-acu se cheamă că vine iarna. SADOVEANU, B. 24.
    surse: DLRLC

etimologie: