Definiția cu ID-ul 527033:


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

BOTOȘANA, com. în jud. Suceava; 4.876 loc. (1991). Vestigii aparțînînd populației trace de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua) și prima epocă a fierului (sec. 9 î. Hr.); o așezare geto-dacică din sec. 2 î. Hr.-2 d. Hr., precum și o importantă așezare a populației daco-romane din sec. 5-7.