Cuvântul achebia nu este în dicționar. Iată câteva sugestii:

achenă Arnebia (gen de plante) Achebe Achaia Akebia (gen de plante)