O definiție pentru Socond

Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

SOCOND, com. în jud. Satu Mare, situată în zona de contact a C. Aradului cu dealurile Codrului, pe cursul superior al râului Maria (afl. dr. al Crasnei); 2505 loc. (2005). Satul S. apare menționat documentar în 1424. În satul Soconzel, atestat documentar în 1424, se află biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (1777) cu picturi interioare originare și ornamentată cu un bogat decor sculptat la ancadramente și stâlpi, iar în satul Stâna biserica de lemn Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (sec. 18).

Intrare: Socond
Socond
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.