2 definiții pentru Silivaș


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

SILIVAȘ, sat în com. Hotârpa (jud. Alba), pe terit. căruia s-a descoperit mormântul unui luptător celt (sfârșitul sec. 4 – începutul sec. 3 î. Hr.). În cadrul inventarului arheologic, mai importante sunt coiful cu apărătoare de ceară decorat în stil liber și o sica (pumnal curbat) geto-dacică.

SILIVAȘU DE CÂMPIE, com. în jud. Bistrița-Năsăud, situată în zona de contact a colinelor Comlodului cu cele ale Mădărașului, pe cursul superior al râului Șaeș; 1.221 loc. (2005). Nod rutier. Satul S. de C. apare menționat documentar în 1329. Bisericile de lemn Adormirea Maicii Domnului (1662, refăcută și pictată în 1842) și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (sec. 17), în satele S. de C. și Fânațele Silivașului.

Intrare: Silivaș
Silivaș
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.