2 intrări

3 definiții


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

Racova f. 1. afluent al Bârladului, în jud. Vasluiu; 2. vale în jud. Vasluiu, numită și Podul-Înalt.


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

RACOVA 1. Râu, afl. dr. al Bârladului în aval de municipiul Vaslui; 53 km. Izv. din Pod. Central Moldovenesc pe care îl traversează de la vest spre est, având un cors tipic subsecvent. Versantul drept al văii R. este delimitat de o cuestă întinsă pe zeci de km, coasta Racovei, care constituie limita S a Pod. Central Moldovenesc. Pe cursul inferior al râului R. se află lacul antropic Pușcași. Afl. pr.: Gârceanca, Hârșova. 2. Com. în jud. Bacău, situată la poalele de S ale dealului Bahna (Subcarpații Neamțului) și cele de N ale culmii Pietricica, pe cursul inferior al Bistriței; 3.375 loc. (2005). Stație de c. f. În arealul com. R. s-a construit lacul de acumulare omonim (8,66 nil. m3), ale cărui ape alimentează hidrocentrala cu o putere instalată de 23,6 MW, dată în folosință în 1964. Vestigii neolitice (topoare din piatră, fragmente de ceramică pictată ș.a.). În satul R., menționat documentar în 1437, se află biserica de lemn Sf. Ioan (1844, reconstruită în 1934). În perimetrul com. R. a fost descoperit scheletul unui elefant uriaș (Elephas meridionalis). Rezervație forestieră (pădurea Runc). 3. Lupta de la ~ v. Vaslui (2).

Intrare: Racova
Racova
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.
Intrare: racova
racova
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.