2 definiții pentru Pleșoiu


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

PLEȘOIU, com. în jud. Olt, situată în N C. Romanați, pe terasele de pe dr. văii Oltului, pe râul Beica; 3.463 loc. (2003). Stație de c. f. (în satul Arcești). Lac de acumulare (837 ha; vol.: 43,4 mil. m3) și hidrocentrală (38 MW) dată în folosință în 1980. Bisericile Sfinții Voievozi (1734, refăcută în 1848), Buna-Vestire (1780, cu picturi din 1835), Sf. Nicolae (1812, pictată în 1880) și Sf. Nicolae (construită, probabil, în 1842, pe locul uneia din lemn din 1773-1774; restaurată în 1897), în satele P., Doba, Cocorăști și Arcești.

Pleș/inți, -oe, -oiu, -uvul v. Pleș 4 – 6.

Intrare: Pleșoiu
Pleșoiu nume propriu
nume propriu (I3)
  • Pleșoiu