2 intrări

2 definiții


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

OZUN, com. în jud. Covasna, situată în SV depr. Târgu Secuiesc, la poalele m-ților Bodoc, pe Râul Negru; 4.615 loc. (2001). Stație de c. f. (în satul O.). Nod rutier. Expl. de balast. Fabrică de bere, spirt, glucoză și amidon. Moară de cereale. În satul O., menționat documentar în 1332, se află o biserică din sec. 14 (azi biserică reformată), un castel (1755, cu transformări din sec. 20) și un conac (1810-1825).

Intrare: ozun
ozun
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.
Intrare: Ozun
nume propriu (I3)
  • Ozun