2 definiții pentru Ormeniș


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

ORMENIȘ, com. în jud. Brașov, situată la poalele de NE ale m-ților Perșani, pe stg. văii Oltului; 3.416 loc. (2003). Stație de c. f. (în satul Augustin) și haltă de c. f. Satul O. apare menționat documentar în 1319. În satul Augustin a fost descoperit (1939) un tezaur monetar alcătuit din 293 denari romani republicani și imperiali, datând din perioada 189-180 î. Hr. și 37-41 d. Hr. Rezervație paleontologică (punct fosilifer cu bogată faună de amoniți, conservați în marnele cretacice cenușii). Ruinele unei cetăți țărănești din sec. 14.

Intrare: Ormeniș
Ormeniș nume propriu
nume propriu (I3)
  • Ormeniș