3 intrări

Articole pe această temă:

43 de definiții (cel mult 20 afișate)

arată toate definițiile

NU adv. I. (Servește la construirea formei negative a verbului, de obicei precedându-l nemijlocit). 1. (Neagă predicatul și dă întregii propoziții un caracter negativ) Nu l-am cunoscut niciodată. ◊ (În propoziții interogative) Nu ai primit scrisorile mele? 2. (Neagă predicatul, fără a modifica logic caracterul propoziției) Nu încape nicio îndoială. 3. (Neagă predicatul în propoziții cu aspect negativ și cu înțeles pozitiv, de obicei interogative sau exclamative) Nu făcea parte și el dintre noi? II. (Neagă altă parte de propoziție decât predicatul) A plecat repede, nu așa cum a venit. III. (Modifică sensul cuvântului pe care îl precedă, altul decât predicatul, atenuându-i înțelesul ori dându-i un înțeles contrar) O casă mare, nu lipsită de eleganță.Expr. Nu altceva sau nu glumă, (reg.) nu șagă, formulă care confirmă sau întărește cele enunțate anterior. Nu mai departe = chiar în cazul... Nu o (singură) dată = de multe ori, adesea. IV. (Înlocuiește forma negativă a unui verb enunțat anterior sau dedus, îndeplinind funcția de predicat) Cine poate oase roade; cine nu, nici carne moale.Expr. Nu și nu, formulă care exprimă împotrivirea, refuzul categoric. De (sau dacă) nu... = în caz contrar..., altfel... V. (Cu valoare de propoziție independentă cu caracter negativ) Ai prieteni?Nu!Lat. non.

NU adv. I. (Servește la formarea formei negative a verbului, de obicei precedându-l nemijlocit). 1. (Neagă predicatul și dă întregii propoziții un caracter negativ) Nu l-am cunoscut niciodată. ◊ (În propoziții interogative) Nu ai primit scrisorile mele? 2. (Neagă predicatul, fără a modifica logic caracterul propoziției) Nu încape nici o îndoială. 3. (Neagă predicatul în propoziții cu aspect negativ și cu înțeles pozitiv, de obicei interogative sau exclamative) Nu făcea parte și el dintre noi? II. (Neagă altă parte de propoziție decât predicatul) A plecat repede, nu așa cum a venit. III. (Modifică sensul cuvântului pe care îl precedă, altul decât predicatul, atenuându-i înțelesul ori dându-i un înțeles contrar) O casă mare, nu lipsită de eleganță.Expr. Nu altceva sau nu glumă, (reg.) nu șagă, formulă care confirmă sau întărește cele enunțate anterior. Nu mai departe = chiar în cazul... Nu o (singură) dată = de multe ori, adesea. IV. (Înlocuiește forma negativă a unui verb enunțat anterior sau dedus, îndeplinind funcția de predicat) Cine poate oase roade; cine nu, nici carne moale.Expr. nu și nu, formulă care exprimă împotrivirea, refuzul categoric. De (sau dacă) nu... = în caz contrar..., altfel... V. (Cu valoare de propoziție independentă cu caracter negativ) Ai prieteni? – Nu!Lat. non.

NU adv. A. (Dă valoare negativă verbului dintr-o propoziție și, prin aceasta, și propoziției întregi) I. (Apare într-o propoziție principală, independentă sau legată de alta prin coordonare) 1. (Într-o propoziție enunțiativă) El nu se sperie, nu cere, nu întreabă. C. PETRESCU, A. 355. Ar zîmbi și nu se-ncrede, ar răcni și nu cutează. EMINESCU, O. I 84. Ea n-aude... Ci tot fuge nencetat. ALECSANDRI, P. A. 41. 2. (În propoziții optative) Busuioace, busuioace, N-ai mai crește, nici te-ai coace! ALECSANDRI, P. P. 341. 3. (În propoziții imperative) Nu trînti obloanele, ponivosule! DELAVRANCEA, H. T. 21. Dragul tatei, nu da, că eu sînt. CREANGĂ, P. 198. Dar să nu adormi, că mori. ALECSANDRI, T. I 459. 4. (În propoziții exclamative) Nu ți-e rușine obrazului!... o dată în viața ta m-ai adus la restorant și te tîrguiești pentr-o cartofă. ALECSANDRI, T. 750. ◊ (Fără valoare negativă, întărește conținutul afectiv al propoziției exclamative) Cîte n-am văzut și eu De atunci pe lume! COȘBUC, P. I 262. Și unde nu s-au așternut pe mîncate și pe băute, veselindu-se împreună. CREANGĂ, P. 34. 5. (În propoziții interogative) Nu mai trăiește măicuța ta? SADOVEANU, N. F. 82. N-auzi tu de departe cucoșul răgușit? EMINESCU, O. I 98. ◊ (În întrebări retorice, cu rolul de a exprima mai colorat o afirmație, o dorință, o exclamație etc.) Și-atunci cînd pretutindeni e putere, Voi nu cunoașteți cîntul ce se cere? BENIUC, V. 146. Nu-ți spuneam eu, fata mea? ISPIRESCU, L. 14. Au prezentul nu ni-i mare? N-o să-mi dea ce o să cer? N-o să aflu între-ai noștri vreun falnic juvaer? EMINESCU, O. I 149. 6. (În propoziții dubitative) N-o fi vrun dușman, vrun calic care-l pîndește la întoarcere? CAMILAR, N. II 551. Apoi doară că nu o fi blăstem ca și d-aice, de sub pămînt, să iasă zvon de ceea ce vom chibzui. ODOBESCU, S. I 82. ♦ (În propoziții deliberative) O pieri, n-o pieri, e rîndul meu. VISSARION, B. 14. Cel mare se dă după ușă și – să tragă, să nu tragă? – în sfîrșit trage zăvorul. CREANGĂ, P. 23. II. (În propoziții subordonate, cu aceeași valoare ca în propozițiile independente) La bocetul ei, deodată, în acel ostrov al primăverii, m-am simțit întristat, cum nu fusesem niciodată. SADOVEANU, N. F. 82. Se puse pe plîns, de n-a putut nici un vraci să-l împace. ISPIRESCU, L. 2. ♦ (După verbe care exprimă teama, în propoziții completive introduse prin «să», fără valoare de negație) Mi-e teamă să nu te trezesc. CASSIAN, H. 19. III. (Negația de pe lîngă predicatul regentei se referă la întreaga frază) Dormi, iubito, dormi în pace, N-am venit să-ți tulbur somnul. VLAHUȚĂ, P. 107. Eu nu am venit să te întreb asta. ISPIRESCU, L. 1. B.(Negația se referă la o parte a propoziției) I. (Pe lîngă diferite părți de propoziție) A scris o schiță, nu o nuvelă.A ținut să ajungă stăpîn în moșia Moldovei nu pentru vinovat folos al său, ci ca să dea țării slobozenia ei cea veche. SADOVEANU, N. P. 10. Și numai iaca îl și vede viind repede, dar nu așa cum se dusese. CREANGĂ, P. 186. Nu pe-acolo, domnule, nu pe din față, ca să nu te-ntîlnești cu d-lui. ALECSANDRI, T. 1162. II. (Negația însoțește predicatul, dar se referă la altă parte a propoziției) Nu căta în depărtare Fericirea ta, iubite! EMINESCU, O. I 54. O cometă este accidentală, fiindcă nu vine în fiecare an. BĂLCESCU, O. II 10. C. (În expresii, locuțiuni sau în corelație cu adverbe, conjuncții etc.) I. (Corelativ într-o frază sau propoziție ale căror părți sînt în raport adversativ) 1. (În corelație cu ci marcînd într-o alternativă situația sau elementul înlăturat) Mergînd spre căruțe, era mîhnit, amărît, că parcă ducea în brațe nu pelerina, ci un stîrv. CAMILAR, N. I 163. De din vale de Rovine Grăim, doamnă, cătră tine, Nu din gură, ci din carte, Că ne ești așa departe. EMINESCU, O. I 149. ◊ (Învechit, în corelație cu dar) Astfel romînii, nu învinși și coprinși fiind, dar printr-o unire politică, primiră pe unguri în țara lor. BĂLCESCU, O. II 209. 2. (Opoziția între cele două alternative este întărită de adverbe) Dar nu numai artistul și naturalistul, ci încă strategicul, politicul și arheologul au de multe a se minuna într-acest împodobit ținut. BĂLCESCU, O. II 208. ◊ (În propoziții cu valoare temporală, arată că acțiunea din propoziția afirmativă se petrece înainte de a se fi terminat acțiunea din propoziția negativă) Nu lăsase să se scurgă anul și-și și adusese gospodină în casă. SADOVEANU, P. S. 139. II. (În legătură cu adverbe) 1. (Formează expresii eliptice) Nu prea v. prea. Nu tocmai v. tocmai. 2. (Formează locuțiuni adverbiale) Nu (care) cumva, servește la precizarea unei întrebări, exclamații etc. (Interogativ cu nuanță dubitativă) Moș Pricop, dumneata n-ai mai potcovit cumva cai din părțile Tarcăului? SADOVEANU, B. 142. Oare nu cumva de-acum mi-oi da cu paru-n cap de răul Vidmei? CREANGĂ, P. 324. ◊ (Cu nuanță finală) Îl rugau să se lase de a face călătoria aceasta, ca nu care cumva să meargă la pieirea capului său. ISPIRESCU, L. 4. Nu cumva să-ți iasă vreo dihanie ceva înainte. CREANGĂ, P. 199. III. (În expr.) A nu avea decît (să)... v. decît2. D. (Folosit singur, înlocuiește predicatul unei propoziții, o propoziție sau o frază; în opoziție cu da) I. (Într-o propoziție eliptică se referă la un verb exprimat înainte, înlocuind predicatul) Să-mi aduci pe stăpîna acestei cosițe; căci, de nu, unde-ți stau talpele, îți va sta și capul. ISPIRESCU, L. 23. Cine poate oase roade; cine nu, nici carne moale. CREANGĂ, P. 248. Iubește-mă dacă-ți plac, Dacă nu, silă nu-ți fac. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 47. ◊ Expr. (Familiar) A spune că nu = a nega. Mă, dacă eu îți spun că nu, și tu nu crezi, atunci taci din gură și nu-mi mai spune nimic. PREDA, Î. 44. Ba bine că nu v. ba (5). ♦ (Exprimă opoziția față de cele afirmate în propozițiile precedente) M-ar irita apropierea lui așa de mult, încît l-aș acuza de-a dreptul că el, ocrotit de stăpînul destinelor omenești, mi-a răpit partea mea de bine în această scurtă trecere pe sub lumina soarelui!... Ei bine, el – nu!... el mă poftește la un aperitiv. CARAGIALE, O. II 222. ♦ (Repetat, exprimînd îndărătnicia) Cucoana, nu și nu! Că i-i urît grecul. SADOVEANU, O. I 463. II. (Înlocuiește o propoziție negativă) 1. (Ca răspuns la o întrebare, ca acceptare a unei enunțări negative) Dormi? – Încă nu, a răspuns Mitrea. SADOVEANU, M. C. 46. ◊ (Rezumă o frază întreagă, atît într-o replică interogativă cît și în răspunsul la aceasta) N-am grijă despre asta... Vă cunosc eu...Nu?Nu. ALECSANDRI, T. 1209. ◊ (Legat de adverbe, locuțiuni adverbiale sau conjuncții) Sigur că nu. O dată cu capul nu. 2. (Exprimă atitudinea negativă față de cele expuse mai înainte, lăsînd să urmeze enunțarea hotărîrii printr-o propoziție sau o frază) Nu, mă rog, nu-mi datorești nimica, adăogi el ferind cu mîna într-o parte bancnota. SADOVEANU, B. 156. Nu! moartea cu viața a stins toată plăcerea. EMINESCU, O. I 59. 3. (Întărit prin repetare) Nu, nu, nu! nu vorbi așa. SADOVEANU, O. IV 213. Atunci ea începu iarăși să bolborosească în neștire: «nu, nu, nu». REBREANU, R. I 247. Orice s-ar întîmpla, nu se poate să sprijinim pe mizerabilul, nu, nu, nu! CARAGIALE, O. I 130.

nu (tempo lent)/n- (tempo rapid + vocală: n-are, n-a dat, n-o dă) adv.

NU adv. (pop.) ba. (Ți-e foame? – ~!)

nu adv. – Ba. – Mr., istr. nu. Lat. non (Pușcariu 1196; Candrea-Dens., 1251; REW 5951), cf. it. no(n), prov., cat., sp. no, fr. non, port. nao. Comp. numai (mr. numa, istr. numai), adv. (doar, nimic mai mult), din lat. nōn măgis (Pușcariu 1202; Densusianu, Hlr., 171; REW 5228; Găzdaru, Español no más y rum., numai en su desarrollo paralelo, Filologia, I, 23-42), cf. comel. noma, sp. no más (Tagliavini, Arch. Rom., X, 147); numai atît, doar cît; numai cît, doar cît; numai decît, imediat. – Din rom. provine bg. din Trans. numai (Miklosich, Bulg., 129).

NU adv. 1) (atribuie celor spuse valoare negativă) Îi aparțin cinci invenții, nu trei. Nu am știut de asta. 3) și substantival (ține locul unei părți de propoziție, unei propoziții sau unei fraze negative) Un nu categoric. 3) (ține locul predicatului negativ într-o propoziție eliptică) Cine dorește, rămâne, cine nu, pleacă.Nu și nu se spune pentru a exprima un refuz permanent la o rugăminte repetată sau nereușită. De nu în caz contrar. De ce nu? se spune pentru a întări un consimțământ. Cum de nu (sau ba bine că nu) a) desigur; fără îndoială; firește; b) vorbă să fie! nici când! (ei) aș! A spune că nu a nega. A zice nu a refuza. A nu zice nu a nu nega; a accepta. 4) (intră în componența locuțiunilor adverbiale și conjuncționale) Nu demult. Nu prea. Nu tocmai. Nu numai. 5) (accentuează ideea exprimată de îmbinarea de cuvinte precedentă).Nu o (singură) dată în repetate rânduri; deseori. Nu zăbavă peste puțin timp; repede. Nu glumă (sau nu șagă) cu adevărat; serios. Nu altceva (sau nu alta) se spune pentru a confirma cele spuse anterior. Nu de alta nu din alt motiv. Nu (care) cumva în nici un caz. 6) (în construcția Și unde nu, urmată de un verb, capătă sens afirmativ afectiv) Și unde nu începe a juca. /<lat. non

nu adv. particulă negativă contrară lui da. [Lat. NON]. ║ n. a răspunde cu un nu.

nu, adv. de negațiune opus luĭ da (lat. nón [d. *noenu, ne oinum, ne unum], it. pv. no, non, fr. non, cat. sp. no, pg. nâo): zice că nu, zice că nu se poate. S.n. Negațiunea nu; a răspunde pintr’un „nu”. Nu că, că fiind-că: nu că mă tem, ci fiind-că nu vreŭ.

NU-MĂ-UITÁ, nu-mă-uita, s. f. Plantă erbacee cu flori mici, albastre, roșii sau albe, care crește prin locuri umede și umbroase, la margini de păduri și prin fânețe sau care este cultivată ca plantă decorativă; miozotis (Myosotis silvatica); p. restr. floarea acestei plante. – Nu + + uita (după germ. Vergissmeinnicht).

NU-MĂ-UITÁ s. f. Plantă erbacee cu flori mici, albastre, roșii sau albe, care crește prin locuri umede și umbroase, la margini de păduri și prin fânețe sau care este cultivată ca plantă decorativă; miozotis (Myosotis silvatica); p. restr. floarea acestei plante. – Nu + + uita (după germ. Vergissmeinnicht).

NU-MĂ-UITÁ s. f. Plantă erbacee cu flori mici albastre, roșii și albe, cultivată ca plantă decorativă; miozotis (Myosotis). De atunci floricica asta s-a numit: nu-mă-uita. NEGRUZZI, S. I 109. Să răsară garofițe, Viorele, micșunele, Nu-mă-uita: floricele. TEODORESCU, P. P. 330.

nu-mă-uitá s. f., pl. nu-mă-uitá

NU-MĂ-UITÁ s. v. ochii-păsăruicii.

NU-MĂ-UITÁ s. (BOT.; Myosotis silvatica) miozotis, (reg.) ochii-păsăruicii, ochiul-șarpelui, urechea-șoarecelui.

A UITÁ uit 1. tranz. 1) A pierde din memorie; a nu-și aminti. ~ să scrie o scrisoare.~ pe ce lume trăiește a pierde simțul realității. 2) A trata cu indiferență; a neglija. ~ prietenii.Nu-mă-uita plantă erbacee decorativă, cultivată pentru florile ei mici, albe sau albastre; miozotis. 3) A face să dispară din memorie. ◊ A (nu) ~ cuiva ceva a (nu) păstra gânduri de răzbunare. 4) A scăpa din vedere. Au uitat să-l înscrie în listă. 5) (obiecte sau ființe ce trebuiau luate cu sine) A lăsa din nebăgare de seamă (fiind grăbit). ~ banii. 2. intranz. (urmat de un complement indirect cu prepoziția de) A înceta de a se mai interesa (de ceva). ~ de distracții. /<lat. oblitare

nu-mă-uità n. plantă ce crește în pădurile dela munte, cu florile albastre, roșii sau albe (Myosotis silvatica).

nu-mă-uĭtá m. saŭ f. Numele popular al floriĭ urechea șoriceluluĭ: un saŭ o nu-mă-uĭta, niște nu-mă-uĭta. V. ureche.

arată toate definițiile

Intrare: nu
nu adverb
adverb (I8)
Surse flexiune: DOR
 • nu
Intrare: nu mai
nu mai
compus
 • nu mai
Intrare: nu-mă-uita
substantiv feminin compus
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • nu-mă-uita
 • nu-mă-uita
plural
 • nu-mă-uita
 • nu-mă-uita
genitiv-dativ singular
 • nu-mă-uita
 • nu-mă-uita
plural
 • nu-mă-uita
 • nu-mă-uita
vocativ singular
plural

nu

 • 1. Servește la construirea formei negative a verbului, de obicei precedându-l nemijlocit.
  surse: DEX '09 DLRLC sinonime: ba antonime: da (afirmație)
  • 1.1. Neagă predicatul și dă întregii propoziții un caracter negativ.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 4 exemple
   exemple
   • Nu l-am cunoscut niciodată.
    surse: DEX '09
   • El nu se sperie, nu cere, nu întreabă. C. PETRESCU, A. 355.
    surse: DLRLC
   • Ar zîmbi și nu se-ncrede, ar răcni și nu cutează. EMINESCU, O. I 84.
    surse: DLRLC
   • Ea n-aude... Ci tot fuge nencetat. ALECSANDRI, P. A. 41.
    surse: DLRLC
   • 1.1.1. În propoziții optative.
    surse: DLRLC un exemplu
    exemple
    • Busuioace, busuioace, N-ai mai crește, nici te-ai coace! ALECSANDRI, P. P. 341.
     surse: DLRLC
   • 1.1.2. În propoziții imperative.
    surse: DLRLC 3 exemple
    exemple
    • Nu trînti obloanele, ponivosule! DELAVRANCEA, H. T. 21.
     surse: DLRLC
    • Dragul tatei, nu da, că eu sînt. CREANGĂ, P. 198.
     surse: DLRLC
    • Dar să nu adormi, că mori. ALECSANDRI, T. I 459.
     surse: DLRLC
   • 1.1.3. În propoziții exclamative.
    surse: DLRLC un exemplu
    exemple
    • Nu ți-e rușine obrazului!... o dată în viața ta m-ai adus la restorant și te tîrguiești pentr-o cartofă. ALECSANDRI, T. 750.
     surse: DLRLC
    • 1.1.3.1. Fără valoare negativă, întărește conținutul afectiv al propoziției exclamative.
     surse: DLRLC 2 exemple
     exemple
     • Cîte n-am văzut și eu De atunci pe lume! COȘBUC, P. I 262.
      surse: DLRLC
     • Și unde nu s-au așternut pe mîncate și pe băute, veselindu-se împreună. CREANGĂ, P. 34.
      surse: DLRLC
   • 1.1.4. În propoziții interogative.
    surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 3 exemple
    exemple
    • Nu ai primit scrisorile mele?
     surse: DEX '09
    • Nu mai trăiește măicuța ta? SADOVEANU, N. F. 82.
     surse: DLRLC
    • N-auzi tu de departe cucoșul răgușit? EMINESCU, O. I 98.
     surse: DLRLC
    • 1.1.4.1. În întrebări retorice, cu rolul de a exprima mai colorat o afirmație, o dorință, o exclamație etc.
     surse: DLRLC 3 exemple
     exemple
     • Și-atunci cînd pretutindeni e putere, Voi nu cunoașteți cîntul ce se cere? BENIUC, V. 146.
      surse: DLRLC
     • Nu-ți spuneam eu, fata mea? ISPIRESCU, L. 14.
      surse: DLRLC
     • Au prezentul nu ni-i mare? N-o să-mi dea ce o să cer? N-o să aflu între-ai noștri vreun falnic juvaer? EMINESCU, O. I 149.
      surse: DLRLC
   • 1.1.5. În propoziții dubitative.
    surse: DLRLC 2 exemple
    exemple
    • N-o fi vrun dușman, vrun calic care-l pîndește la întoarcere? CAMILAR, N. II 551.
     surse: DLRLC
    • Apoi doară că nu o fi blăstem ca și d-aice, de sub pămînt, să iasă zvon de ceea ce vom chibzui. ODOBESCU, S. I 82.
     surse: DLRLC
    • 1.1.5.1. În propoziții deliberative.
     surse: DLRLC 2 exemple
     exemple
     • O pieri, n-o pieri, e rîndul meu. VISSARION, B. 14.
      surse: DLRLC
     • Cel mare se dă după ușă și – să tragă, să nu tragă? – în sfîrșit trage zăvorul. CREANGĂ, P. 23.
      surse: DLRLC
  • 1.2. Neagă predicatul, fără a modifica logic caracterul propoziției.
   surse: DEX '09 un exemplu
   exemple
   • Nu încape nicio îndoială.
    surse: DEX '09
  • 1.3. Neagă predicatul în propoziții cu aspect negativ și cu înțeles pozitiv, de obicei interogative sau exclamative.
   surse: DEX '09 DEX '98 un exemplu
   exemple
   • Nu făcea parte și el dintre noi?
    surse: DEX '09
  • 1.4. În propoziții subordonate, are aceeași valoare ca în propozițiile independente.
   surse: DLRLC 2 exemple
   exemple
   • La bocetul ei, deodată, în acel ostrov al primăverii, m-am simțit întristat, cum nu fusesem niciodată. SADOVEANU, N. F. 82.
   • Se puse pe plîns, de n-a putut nici un vraci să-l împace. ISPIRESCU, L. 2.
   • 1.4.1. După verbe care exprimă teama, în propoziții completive introduse prin «să», fără valoare de negație.
    surse: DLRLC un exemplu
    exemple
    • Mi-e teamă să nu te trezesc. CASSIAN, H. 19.
     surse: DLRLC
  • 1.5. Negația de pe lângă predicatul regentei se referă la întreaga frază.
   surse: DLRLC 2 exemple
   exemple
   • Dormi, iubito, dormi în pace, N-am venit să-ți tulbur somnul. VLAHUȚĂ, P. 107.
    surse: DLRLC
   • Eu nu am venit să te întreb asta. ISPIRESCU, L. 1.
    surse: DLRLC
 • 2. Neagă altă parte de propoziție decât predicatul.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 7 exemple
  exemple
  • A plecat repede, nu așa cum a venit.
   surse: DEX '09
  • A scris o schiță, nu o nuvelă.
   surse: DLRLC
  • A ținut să ajungă stăpîn în moșia Moldovei nu pentru vinovat folos al său, ci ca să dea țării slobozenia ei cea veche. SADOVEANU, N. P. 10.
   surse: DLRLC
  • Și numai iaca îl și vede viind repede, dar nu așa cum se dusese. CREANGĂ, P. 186.
   surse: DLRLC
  • Nu pe-acolo, domnule, nu pe din față, ca să nu te-ntîlnești cu d-lui. ALECSANDRI, T. 1162.
   surse: DLRLC
  • Nu căta în depărtare Fericirea ta, iubite! EMINESCU, O. I 54.
   surse: DLRLC
  • O cometă este accidentală, fiindcă nu vine în fiecare an. BĂLCESCU, O. II 10.
   surse: DLRLC
 • 3. În expresii, locuțiuni sau în corelație cu adverbe, conjuncții etc.:
  surse: DLRLC
  • 3.1. Corelativ într-o frază sau propoziție ale căror părți sunt în raport adversativ:
   surse: DLRLC
   • 3.1.1. În corelație cu ci marchează într-o alternativă situația sau elementul înlăturat.
    surse: DLRLC 3 exemple
    exemple
    • Mergînd spre căruțe, era mîhnit, amărît, că parcă ducea în brațe nu pelerina, ci un stîrv. CAMILAR, N. I 163.
     surse: DLRLC
    • De din vale de Rovine Grăim, doamnă, cătră tine, Nu din gură, ci din carte, Că ne ești așa departe. EMINESCU, O. I 149.
     surse: DLRLC
    • învechit (În corelație cu dar) Astfel romînii, nu învinși și coprinși fiind, dar printr-o unire politică, primiră pe unguri în țara lor. BĂLCESCU, O. II 209.
     surse: DLRLC
   • 3.1.2. Opoziția între cele două alternative este întărită de adverbe.
    surse: DLRLC un exemplu
    exemple
    • Dar nu numai artistul și naturalistul, ci încă strategicul, politicul și arheologul au de multe a se minuna într-acest împodobit ținut. BĂLCESCU, O. II 208.
     surse: DLRLC
    • 3.1.2.1. În propoziții cu valoare temporală, arată că acțiunea din propoziția afirmativă se petrece înainte de a se fi terminat acțiunea din propoziția negativă.
     surse: DLRLC un exemplu
     exemple
     • Nu lăsase să se scurgă anul și-și și adusese gospodină în casă. SADOVEANU, P. S. 139.
      surse: DLRLC
  • 3.2. În legătură cu adverbe:
   surse: DLRLC
   • 3.2.1. Formează expresii eliptice.
    surse: DLRLC
    • 3.2.1.1. expresie Nu prea.
     surse: DLRLC
    • 3.2.1.2. expresie Nu tocmai.
     surse: DLRLC
   • 3.2.2. Formează locuțiuni adverbiale.
    surse: DLRLC
    • 3.2.2.1. locuțiune adverbială Nu (care) cumva, servește la precizarea unei întrebări, exclamații etc.
     surse: DLRLC 3 exemple
     exemple
     • (Interogativ cu nuanță dubitativă) Moș Pricop, dumneata n-ai mai potcovit cumva cai din părțile Tarcăului? SADOVEANU, B. 142.
      surse: DLRLC
     • Oare nu cumva de-acum mi-oi da cu paru-n cap de răul Vidmei? CREANGĂ, P. 324.
      surse: DLRLC
     • Cu nuanță finală:
      surse: DLRLC 2 exemple
      exemple
      • Îl rugau să se lase de a face călătoria aceasta, ca nu care cumva să meargă la pieirea capului său. ISPIRESCU, L. 4.
       surse: DLRLC
      • Nu cumva să-ți iasă vreo dihanie ceva înainte. CREANGĂ, P. 199.
       surse: DLRLC
  • 3.3. expresie A nu avea decât (să)...
   surse: DLRLC
 • 4. Modifică sensul cuvântului pe care îl precedă, altul decât predicatul, atenuându-i înțelesul ori dându-i un înțeles contrar.
  surse: DEX '09 DEX '98 un exemplu
  exemple
  • O casă mare, nu lipsită de eleganță.
   surse: DEX '09
  • 4.1. expresie Nu altceva sau nu glumă, (regional) nu șagă, formulă care confirmă sau întărește cele enunțate anterior.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • 4.2. expresie Nu mai departe = chiar în cazul...
   surse: DEX '09 DEX '98
  • 4.3. expresie Nu o (singură) dată = de multe ori.
   surse: DEX '09 DEX '98 sinonime: adesea
 • 5. Înlocuiește forma negativă a unui verb enunțat anterior sau dedus, îndeplinind funcția de predicat.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 3 exemple
  exemple
  • Să-mi aduci pe stăpîna acestei cosițe; căci, de nu, unde-ți stau talpele, îți va sta și capul. ISPIRESCU, L. 23.
   surse: DLRLC
  • Cine poate oase roade; cine nu, nici carne moale. CREANGĂ, P. 248.
   surse: DEX '09 DLRLC
  • Iubește-mă dacă-ți plac, Dacă nu, silă nu-ți fac. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 47.
   surse: DLRLC
  • 5.1. expresie familiar A spune că nu = nega
   surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • Mă, dacă eu îți spun că nu, și tu nu crezi, atunci taci din gură și nu-mi mai spune nimic. PREDA, Î. 44.
    surse: DLRLC
  • 5.2. expresie familiar Ba binenu.
   surse: DLRLC
  • 5.3. Exprimă opoziția față de cele afirmate în propozițiile precedente.
   surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • M-ar irita apropierea lui așa de mult, încît l-aș acuza de-a dreptul că el, ocrotit de stăpînul destinelor omenești, mi-a răpit partea mea de bine în această scurtă trecere pe sub lumina soarelui!... Ei bine, el – nu!... el mă poftește la un aperitiv. CARAGIALE, O. II 222.
    surse: DLRLC
  • 5.4. expresie Nu și nu, formulă care exprimă împotrivirea, refuzul categoric.
   surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Cucoana, nu și nu! Că i-i urît grecul. SADOVEANU, O. I 463.
    surse: DLRLC
  • 5.5. expresie De (sau dacă) nu... = în caz contrar..., altfel...
   surse: DEX '09
 • 6. Are valoare de propoziție independentă cu caracter negativ.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC
  • 6.1. Ca răspuns la o întrebare, ca acceptare a unei enunțări negative.
   surse: DLRLC 2 exemple
   exemple
   • Ai prieteni? – Nu!
    surse: DEX '09
   • Dormi? – Încă nu, a răspuns Mitrea. SADOVEANU, M. C. 46.
    surse: DLRLC
   • 6.1.1. Rezumă o frază întreagă, atât într-o replică interogativă cât și în răspunsul la aceasta.
    surse: DLRLC un exemplu
    exemple
    • N-am grijă despre asta... Vă cunosc eu... – Nu? – Nu. ALECSANDRI, T. 1209.
     surse: DLRLC
   • 6.1.2. Legat de adverbe, locuțiuni adverbiale sau conjuncții:
    surse: DLRLC un exemplu
    exemple
    • Sigur că nu. O dată cu capul nu.
     surse: DLRLC
  • 6.2. Exprimă atitudinea negativă față de cele expuse mai înainte, lăsând să urmeze enunțarea hotărârii printr-o propoziție sau o frază.
   surse: DLRLC 2 exemple
   exemple
   • Nu, mă rog, nu-mi datorești nimica, adăogi el ferind cu mîna într-o parte bancnota. SADOVEANU, B. 156.
   • Nu! moartea cu viața a stins toată plăcerea. EMINESCU, O. I 59.
  • 6.3. Întărit prin repetare:
   surse: DLRLC 3 exemple
   exemple
   • Nu, nu, nu! nu vorbi așa. SADOVEANU, O. IV 213.
    surse: DLRLC
   • Atunci ea începu iarăși să bolborosească în neștire: «nu, nu, nu». REBREANU, R. I 247.
    surse: DLRLC
   • Orice s-ar întîmpla, nu se poate să sprijinim pe mizerabilul, nu, nu, nu! CARAGIALE, O. I 130.
    surse: DLRLC

etimologie:

nu-mă-uita Myosotis

 • 1. Plantă erbacee cu flori mici, albastre, roșii sau albe, care crește prin locuri umede și umbroase, la margini de păduri și prin fânețe sau care este cultivată ca plantă decorativă (Myosotis silvatica).
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC NODEX Șăineanu, ed. VI sinonime: miozotis ochii-păsăruicii ochiul-șarpelui urechea-șoarecelui 2 exemple
  exemple
  • De atunci floricica asta s-a numit: nu-mă-uita. NEGRUZZI, S. I 109.
   surse: DLRLC
  • Să răsară garofițe, Viorele, micșunele, Nu-mă-uita: floricele. TEODORESCU, P. P. 330.
   surse: DLRLC

etimologie:

 • Nu + + uita
  surse: DEX '09 DEX '98
 • după limba germană Vergissmeinnicht
  surse: DEX '09 DEX '98