O definiție pentru Movileni


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

MOVILENI 1. Com. în jud. Galați, situată în Câmpia Siretului Inferior, pe stg. râului Siret; 3.290 loc. (2000). Expl. de balast. Creșterea bovinelor și porcinelor. Biserica Sfinții Voievozi (1862). 2. Com. în jud. Iași, situată în Câmpia Jijiei Inferioare; 2.965 loc. (2000). Stație (Larga-Jijia) și halte de c. f. (în satele M. și Potângeni). Creșterea ovinelor. Satul M. apare menționat documentar în 1587. Aici a avut loc (25 mai 1455) o bătălie între oastea lui Petru Aron și cea a lui Alexăndrel, din care primul a ieșit învingător, redobândindu-și scaunul Moldovei. 3. Com. în jud. Olt, situată în Câmpia Boian; 3.931 loc. (2000). Expl. de petrol și gaze naturale. Biserica Sf. Nicolae (sec. 19), în satul Bacea.

Intrare: Movileni
Movileni
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.