2 definiții pentru Mihăești


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

MIHĂIEȘTI 1. Com. în jud. Argeș, situată în zona de contact a piemontului Cândești cu Dealurile Argeșului, pe Râul Tîrgului; 5.721 loc. (2000). Stație de c. f. (în satul Furnicoși). Pomicultură. Parc dendrologic (57,5 ha), creat în anii 1895-1900, cu exemplare de brad caucazian, stejar roșu, gorun, arborele pagodelor (Ginkgo biloba) ș.a. Bisericile Sf. Nicolae (1767) și Sf. Ioan Botezătorul (1810), în satele Valea Bradului și Furnicoși. 2. Com. în jud. Olt, în Câmpia Boian; 2.171 loc. (2000). Stație de c. f. (în satul M.). Centru de confecționat covoare. Viticultură. Bisericile Sf. Nicolae (1847) și Adormirea Maicii Domnului (1864-1869), în satele Bucșa și M. 3. Com. în jud. Vâlcea, în Subcarpații Olteniei, pe dr. Oltului; 6.229 loc. (2000). Reșed. com. M. este satul Buleta. Stație de c. f. (în satul Govora). Centrală electrică și de termoficare (207,5 MW), hidrocentrală (45 MW) și uzină de produse sodice (în satul Govora). Fermă avicolă (în satul Buleta). Sanatoriu T.B.C. În satul Govora se află mănăstirea cu același nume (de maici), cu biserica Adormirea Maicii Domnului, construită în anii 1492-1496 prin grija domnului Vlad Călugărul și terminată de Radu cel Mare. Ansamblul monahal a fost renovat de Matei Basarab în anii 1640-1645, care a instalat aici o tiparniță de sub teascurile căruia au ieșit primele legiuiri în limba română („Pravila de la Govora”, 1640, „Îndreptarea legii”, 1652), precum și cărți de slujbă în limba slavonă („Psaltirea”, 1637). În 1710-1711, Constantin Brâncoveanu a amplificat complexul monastic și a reconstruit biserica pe care a împodobit-o cu picturi murale interioare realizate de zugravii Iosif, Hranite, Teodosie, Ștefan ș.a. Mănăstirea Govora a fost renovată în perioada 1957-1969.

Mihă/eni, -escu, -eș, -ești, -eț v. Mihail II 2.

Intrare: Mihăești
Mihăești
substantiv propriu (SPM074SP)
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
  • Mihăești
  • Mihăeștiul
plural
  • Mihăeștii
genitiv-dativ singular
  • Mihăești
  • Mihăeștiului
plural
  • Mihăeștilor
vocativ singular
plural