3 definiții pentru Meteș


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

METEȘ, Ștefan (1886/1887-1977, n. sat Geomal, jud. Alba), istoric român. M. coresp. al Acad. (1919). Director al Arhivelor Statului din Cluj (1922-1947), instituție pe care a organizat-o, contribuind la achiziționarea a numeroase documente. Studii de istorie socială și în domeniul istoriei bisericii („Istoria bisericii și a vieții religioase a românilor din Ardeal și Ungaria”, „Păstorii ardeleni în Principatele Române”, „Emigrări românești din Transilvania în sec. XIII-XIX”, „Din istoria artei religioase la români”). Arestat de autoritățile comuniste și deținut în închisoarea de la Sighet (1950-1955).

METEȘ, com. în jud. Alba, situată la poalele de S ale M-ților Trascău, pe râurile Ampoi și Ampoița; 3.163 loc. (2000). În satul M., menționat documentar în 1338, au fost descoperite urmele unei necropole din milen. 3 î. Hr., iar în satul Ampoița, vestigiile a două așezări de tip Coțofeni, ale uneia de tip Wietenberg și ale unei așezări romane. Bisericile cu același hram – Adormirea Maicii Domnului, în satele Ampoița (sec. 17), M. (1780) și Poiana Ampoiului (1780). În arealul com. M. se află un izbuc și două rezervații geologice (calcarele de la Ampoița și Piatra Corbului).

Met/a, -ea, -eș, -eul, -in v. Dometie I 3, 5-8.

Intrare: Meteș
Meteș nume propriu
nume propriu (I3)
  • Meteș