O definiție pentru Mărăcineni


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

MĂRĂCINENI 1. Com. în jud. Argeș, situată în SV Piem. Cândești, pe Râu Doamnei; 4.437 loc. (2000). Stație de c. f. (în satul Argeșelu). Expl. de balast. Pomicultură. Institut de cercetare și producție pomicolă. Biserica Adormirea Maicii Domnului (1785), în satul Argeșelu. 2. Com. în jud. Buzău, situată în Câmpia Buzăului; 6.831 loc. (2000). Expl. de balast. Satul M. apare menționat documentar în 1597.

Intrare: Mărăcineni
Mărăcineni
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.