O definiție pentru Măneciu


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

MĂNECIU, com. în jud. Prahova, pe Teleajen; 11.477 loc. (2000). Reșed. com. este satul Măneciu-Ungureni. Stații de c. f. (în satele Măneciu-Ungureni și Măneciu-Pământeni). Expl. de gips și balast. Hidrocentrală (10MW) dată în folosință în 1989. Fabrică de cherestea. Pomicultură. Punct de plecare spre masivul Ciucaș. Stațiune climaterică și de odihnă în satul Cheia. Centru de telecomunicații și și releu de televiziune prin satelit (în satul Cheia), dat în folosință la 19 dec. 1991. În satul Mănăstirea Suzana se află mănăstirea Suzana (de maici), întemeiată în 1740 de către Stanca Arșica (călugărită cu numele Suzana). Biserica actuală, cu hramul Sf. Nicolae, a fost zidită în anii 1880-1882 și păstrează picturi murale interioare originare, restaurate în 1976. Muzeu de artă religioasă. în satul Cheia există mănăstirea cu același nume (de călugări), întemeiată în sec. 17 și incendiată în 1788 în timpul Războiului Turco-Austriac. Refăcută în 1792, biserica Sf. Treime a fost distrusă în mare parte de incendiul din 1830 și refăcută în anii 1835-1839.

Intrare: Măneciu
Măneciu
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.