O definiție pentru Gurahonț


Dicționare enciclopedice

Definiții enciclopedice

GURAHONȚ 1. Depr. intramontană, de origine tectono-erozivă, în V României, între M-ții Zarand și Codru-Moma, pe cursul superior al Crișului Alb. Supr.: c. 200 km2. Relief de luncă. și terase. 2. Com. în jud. Arad, pe Crișu Alb; 4.924 loc. (1995). Produse alim.; prelucr. lemnului. Centru pomicol. Stație de c. f. Castel în stil neoclasic (sec. 19). Parc dendrologic. Rezervația botanică Dosul Laurului (31 ha), în satul Zimbru.

Intrare: Gurahonț
Gurahonț
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.