10 intrări

Articole pe această temă:

99 de definiții (cel mult 20 afișate)

arată toate definițiile


Dicționare explicative

Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor.

CA2 conj. (Urmat, cu sau fără intercalări, de „să”) Introduce subordonate cu predicatul la conjunctiv. – Lat. qu[i]a.

CA2 conj. (Urmat, cu sau fără intercalări, de „să”) Introduce subordonate cu predicatul la conjunctiv. – Lat. qu[i]a.

CA1 adv., prep., interj. A. Adv. 1. La fel ca. Îi vorbesc lui ca ei. 2. Aproape, cam, aproximativ. ◊ Expr. Ca mâine(-poimâine) = în curând. Ca ieri(-alaltăieri) = de puțin timp. 3. Cu privire la..., în ce privește... Ca formă, lucrarea este bine prezentată. 4. (Explicativ sau enumerativ) Cum, precum, așa, bunăoară, de exemplu. Animale sălbatice, ca: râși, urși, vulpi. B. Prep. 1. (Se compară două sau mai multe lucruri, ființe, situații) La fel cu, cum (e), precum (e), după cum (e). O carte ca cea din raft.Expr. Ieri ca (și) astăzi = totdeauna. Ca (și) cum = parcă. ♦ Cât. Înalt ca bradul. 2. Decât. E mult mai frumos ca acesta. 3. (Se compară o noțiune cu ea însăși) În felul..., cum e obiceiul, cum se știe. Tinerii, ca tinerii, se zbenguiesc.Expr. Toate ca toate, dar... = toate le înțeleg, dar... ♦ Treacă-meargă, fie. Ziua, ca ziua, trece vremea mai repede. 4. În calitate de..., fiind... El înainte, ca ghid, iar noi după el, ca vizitatori. ♦ În loc de..., drept... Se poate socoti ca răsplată.Expr. (Fam.) Ca ce? = pentru ce? cu ce scop? C. Interj. (Reg.) la! ei! Ca dă-te mai încoace și mai spune o dată.Lat. quam.

ca1 [At: COD. VOR. 144/5 / E: ml quam] 1 av Exprimă asemănarea dintre două obiecte, ființe, idei, situații etc. Si: la fel cu, cum (e), precum (e), după cum (e) Alb ca neaua. 2 av (Îlav) Ieri ca (și) astăzi Totdeauna (1). 3 av (Îlav) Ca și cum Parcă. 4 av Exprimă aproximația Si: aproximativ, cam, aproape Ca la cinci metri. 5 av Intră în structura gradului comparativ al adjectivelor și adverbelor Si: decât Mai înalt ca tine? 6 av În felul... 7 av Cum e obiceiul, cum se știe Si: precum. Femeia, de, ca femeia: minte scurtă, poală lungă. 8 av (Îlav) Toate ca toate, dar... Toate le înțeleg, dar... 9 av În calitate de... A venit la noi ca profesor. 10 av În loc de Si: drept... folosind ca accelerator de reacție vanadiul suflat pe platină. 11 av (Îlav) Ca ce? Pentru ce? 12 av (Îal) Cu ce scop? 13 av În ce privește... Ca formă, lucrarea este bine realizată. 14 av Ca apozem, înaintea unor enumerări: În subsolul patriei se găsesc bogății ca: aur, argint, cupru etc. 15 i (Reg) Ia! Ca dă-te mai încoace și mai spune o dată.

ca2 c [At: (a. 1577) CUV. D. BĂTR. I, 26/11 / E: ml qu(i)a] (Urmat, cu sau fără intercalări, de să) Introduce subordonate cu predicatul la conjunctiv.

CA1 adv., interj. A. Adv. I. (Se compară două sau mai multe lucruri, ființe, situații) 1. La fel cu, cum (e), precum (e), după cum (e). O carte ca cea din raft.Expr. Ieri ca (și) astăzi = totdeauna. Ca (și) cum = parcă. ♦ Cât. Înalt ca bradul. 2. Aproape, cam, aproximativ. ◊ Expr. Ca mâine(-poimâine) = în curând. Ca ieri(-alaltăieri) = de puțin timp. 3. Decât. E mult mai frumos ca acesta. II. 1. (Se compară o noțiune cu ea însăși) În felul..., cum e obiceiul, cum se știe. Tinerii, ca tinerii, se zbenguiesc.Expr. Toate ca toate, dar... = toate le înțeleg, dar... ♦ Treacă-meargă, fie. Ziua, ca ziua, trece vremea mai repede. 2. În calitate de..., fiind... El înainte, ca ghid, iar noi după el, ca vizitatori. ♦ În loc de..., drept... Se poate socoti ca răsplată.Expr. (Fam.) Ca ce? = pentru ce? cu ce scop? 3. Cu privire la..., în ce privește... Ca formă, lucrarea este bine prezentată. 4. (Explicativ sau enumerativ) Cum, precum, așa, bunăoară, de exemplu. Animale sălbatice, ca: râși, urși, vulpi. B. Interj. (Reg.) Ia! Ei! Ca dă-te mai încoace și mai spune o dată.Lat. quam.

CA2 conj. (Urmat totdeauna de «să», introduce o propoziție subordonată cu predicatul la modul conjunctiv; în propozițiile completive, atributive și predicative, fără o intercalare între «ca» și «să», se întîlnește numai în limba veche și în cea populară). 1. (Introduce o propoziție finală) Oamenii, strîmtorați, se duceau cine știe unde... ca să mai iasă ceva parale. SADOVEANU, O. II 125. Dacă ți-am făgăduit atunci, a fost numai ca să te împac. ISPIRESCU, L. 2. [Lupul] unge toți păreții cu sînge, ca să facă și mai midt în ciuda caprei. CREANGĂ, P. 25. 2. (Introduce o propoziție consecutivă) Auzi, dar cine-i el, păgînul, Ca să-mi sărute fete-n drum? COȘBUC, P. I 89. Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni și obicei, Ca să nu s-arate o dată ce sîntețiNiște mișei! EMINESCU, O. I 151. 3. (Introduce o propoziție subiectivă) Era mai bine ca negura să nu se mai ieie pîn’nu vor ajunge ei după zarea aceea vînătă. CAMILAR, N. I 8. Ca să trecem prin pădure e peste poate. ISPIRESCU, L. 6. Nu e destul ca o nație să-și aibă un loc pe harta lumii...; trebuie însă ca ea să poată dovedi folosul ce a adus și poate aduce lumii. BĂLCESCU,: O. II 11. 4. (Introduce o propoziție atributivă) Dă-mi voie ca să mă duc și eu pe urma fraților mei. CREANGĂ, P. 192. Veți crede c-aveți dreptul și voi ca să trăiți. EMINESCU, O. I 59. Alexandru... avea porunci împărătești către hanul tătarilor... ca să-i deie oricît ajutor. NEGRUZZI, S. I 137. 5. (Introduce o propoziție completivă directă) Am jurat ca peste dînșii să trec falnic, fără păs. EMINESCU, O. I 147. Să iertați, boieri, ca nunta s-o pornim și noi alături. EMINESCU, O. I 87. 6. (Introduce o propoziție completivă indirectă) Mă tem ca nu cumva să vină acasă în lipsa mea. 7. (Introduce o propoziție predicativă) Angajamentul nostru este ca, pînă mîine, să terminăm lucrarea.

CA3 interj. (Munt.; mai ales după «ci» și urmat de o interjecție sau de un imperativ) Ia! ei! Să dăm foc satului... strigă un flăcău.Ci ca ho... voinice, prea o iei repede! DELAVRANCEA, S. 199. Ci ca fugi și d-ta de fereastră! ISPIRESCU, L. 120. Ce zici? ca dă-te mai încoace și mai spune o dată, că n-auz bine. ISPIRESCU, L. 345.

CA1 adv. (Introduce al doilea termen al unei comparații) I. (Se compară două sau mai multe lucruri, ființe, situații etc.) 1. La fel cu, cum (e), precum, (e), după cum (e). O fetișcană, ca sute și mii Din multele țării țesătorii. DEȘLIU, G. 47. Nu se află pe lume pești ca cei din apa Moldovei și a Bistriței, luminoși și iuți ca argintul-viu. SADOVEANU, N. F. 30. De n-ar fi și unul ca mine pe acolo, degeaba vă maț bateți picioarele ducîndu-vă. CREANGĂ, P. 246. A fost odată ca-n povești, A fost ca niciodată... EMINESCU, O, 1 167. O cîmpie... lungă ca pustiul. ALECSANDRI, P. I, 189. ◊ (Se compară două acțiuni) S-a pus Lina, pe tăcut, Și vedeam că-i umblă ochii... Ca la șerpi ii umblă ochii. COȘBUC, P. I 50. Cum să te duc: ca vîntul, ori, ca gîndul? CREANGĂ, P.197. Ca-n vis, așa vii! EMINESCU, O. I 120. ◊ (În comparații eliptice) Ca la ușa cortului, Ca la Breaza etc. = nume dat unor dansuri populare. ◊ Expr. Unul ca altul v. altul. Ca acela (sau aceea) v. acela. Ieri ca și astăzi = totdeauna. ♦ (În comparații cu noțiuni cantitative) Cît. Înalt ca bradul.într-o zi veni la împărat o babă bătrînă... și mică, mică, ca tine de mică... DELAVRANCEA, V. V. 255. 2. (În loc. conj.) Ca și cum sau ca cum = parcă. Zidul pieri ca și cum n-ar fi mai fost. ISPIRESCU, L. 26. Pentru... noi e greu de făcut trebi de acestea. Dar la o împărăție, ca cum te-ar pișcă un purice, nu se mai bagă în seamă. CREANGĂ, P. 258. Îmi spune că mă iubește ca și cum m-ar întreba ce mai fac. NEGRUZZI, S. I 55. Ca și cînd = parcă. Picioarele nu se mai mișcară, ca și cînd ar fi fost butucite. ISPIRESCU, L. 35. 3. (În asemănări aproximative, uneori urmat de «și») Aproape, cam, aproximativ. De un trai ca ăsta... sînt ca și sătul. STANCU, D. 127. ◊ (Se compară noțiuni cantitative) Mai era ca o jumătate de oră de urcat. VLAHUȚĂ, O. A. 279. O copilă ca de 10 ani de mărișoară. RETEGANUL, P. I 34. Era... înalt ca de opt palme și jumătate. ISPIRESCU, U. 28. O colecțiune ca de vreo 390 volume vechi, foarte rău conservate. ODOBESCU, S. I 339. ◊ Expr. Ca mîine (poimîine) = în curînd, nu peste mult timp. Ca mîne, poimîne mi se împlinesc anii. CREANGĂ, P. 161. Ca ieri (alaltăieri) = nu de mult timp, de curînd. (Pentru întărirea aproximației, «ca» este urmat uneori de «la» sau «la vreo») Trecuseră ca la trei ceasuri de cînd se luminase de ziuă. DELAVRANCEA, H. T. 250. ◊ Un fel de... Din adierea vîntului prin ierburi, din țîrîitul greierilor, din mii de sunete ușoare și nedeslușite, se naște ca o slabă suspinate ieșită din sînul obosit al naturei. ODOBESCU, S. III 17. ◊ Expr. (învechit) Ca ce (fel de) = cam ce (fel de). Bine, tătuțule, ca ce să fie asta, de n-am întîlnit eu, cale de atîtea zile... nici un suflețel de om p-aici? ISPIRESCU, L. 101. Ca ce fel de zăticneală ai putea să întîmpini din pricina asta? CREANGĂ, P. 203. Omul la vînătoare... nici nu prinde de veste ca ce timp mai este. ODOBESCU, S. III 197. Filozoafe, vei putea ghici Ca ce lucru este în ăst sac d-aci? PANN, P. V. I 48. 4. Decît. Mai mare strălucire și gingășie ca aceasta nu se mai văzuse. ISPIRESCU, L. 38. Cerbul acela este bătut tot cu pietre scumpe, mult mai mari și mai frumoase ca acestea. CREANGĂ, P. 217. Cît de mare-i pămîntul, Ce-i mai urît ca urîtul? JARNÍK-BÎRSEANU, D. 8. II. 1. (Se compară o noțiune cu ea însăși) în felul...; cum e obiceiul, cum se știe. Lumea, ca lumea, se uita curios după el. VLAHUȚĂ, la TDRG. Copiii, biet, ca copiii, nu știau ce să facă, ce să dreagă, ca să umble după placul ei. ISPIRESCU, L. 333. ♦ (Cu sensul reieșind din întreaga comparație) Treacă-meargă, fie. Stăpînu-tău, ca stăpînu-tău; ce ț-a face el, asta-i deosebit de bașca... însă pe mine căutați să nu mă smintiți: fata și ochii din cap, căci atîta vi-i leacul. CREANGĂ, P. 266. Acu, ziua ca ziua... mă mai ieu cu caprele, dar noaptea... toate stihiile năpădesc pe mine. ALECSANDRI, T. 616. Expr.Toate ca toate, dar... = toate le înțeleg, dar... Toate ca toate, dar cum de nu ți-a fost rușine să faci o faptă ca asta? La TDRG. 2. În calitate de..., fiind... Să-ți trăiască calul... ca un năzdrăvan ce este; căci de nu era el, te mîncam fript. ISPIRESCU, L. 5. Pornesc, spînul înainte, ca stăpîn, Harap-Alb în urmă, ca slugă. CREANGĂ, P. 207. Ca un om care-i mai bătrîn, ar fi bine să intre el în vorbă cu șătrarul. ALECSANDRI, T. 757. ♦ În loc de..., drept... Să-și aleagă... o ladă, care-a vrea ea, să și-o ieie ca simbrie. CREANGĂ, P. 289. Ipolit se putea socoti ca mort. NEGRUZZI, S. I 57. ◊ (Familiar) Expr. Ca ce? = pentru ce? cu ce scop? Ca ce ți-ai mai luat paltonul? Nu vezi că-i cald? 3. Cu privire la..., în ce privește..., referitor la... Ca formă, lucrarea nu lasă de dorit. 4. (Explicativ sau enumerativ) Cum, precum, așa, bunăoară, de exemplu. Animale sălbatice, ca: lupul, ursul, vulpea.

CA3 interj. (Reg.) Ia! ei! Ci ca ho... voinice, prea o iei repede! (DELAVRANCEA). – Lat. quam.

CA2 conj. (Urmat, cu sau fără intercalări, de „să”, introduce o propoziție subordonată cu predicatul la conjunctiv) 1. (Introduce o propoziție finală) Dacă ți-am făgăduit atunci, a fost numai ca să te împac (ISPIRESCU). 2. (Introduce o propoziție consecutivă) Auzi, dar cine-i el, păgânul Ca să-mi sărute fete-n drum? (COȘBUC). 3. (Introduce o propoziție subiectivă) Ca să trecem prin pădure e peste poate (ISPIRESCU). 4. (Introduce o propoziție atributivă) Veți crede c-aveți dreptul și voi ca să trăiți (EMINESCU). 5. (Introduce o propoziție completivă directă) Am jurat ca peste dânșii să trec falnic, fără păs (EMINESCU). 6. (Introduce o propoziție completivă indirectă) Mă tem ca nu cumva să mă cheme. 7. (Introduce o propoziție predicativă) Angajamentul nostru este ca până mâine să terminăm lucrarea.Lat. qu[i]a.

CA1 adv. I. (Se compară două sau mai multe lucruri, ființe, situații) 1. La fel cu, cum (e), precum (e), după cum (e). O câmpie... mai lungă ca pustiul (ALECSANDRI). ◊ Expr. Ieri ca și astăzi = totdeauna. ♦ Cât. Înalt ca bradul. 2. (În expr.) Ca (și) cum = parcă. 3. Aproape, cam, aproximativ. Misiunea noastră e ca și terminată.Expr. Ca mâine(-poimâine) = în curând. Ca ieri(-alaltăieri) = de curând. 4. Decât. Ce-i mai urât ca urâtul? (JARNÍK-BÎRSEANU). II. 1. (Se compară o noțiune cu ea însăși) În felul..., cum e obiceiul, cum se știe. Lumea, ca lumea, se uita curios (VLAHUȚĂ). ♦ Treacă-meargă, fie. Ziua, ca ziua... mă mai iau cu caprile (ALECSANDRI). ◊ Expr. Toate ca toate, dar... = toate le înțeleg, dar... 2. În calitate de..., fiind... Pornesc, spânul înainte, ca stăpân, Harap-Alb în urmă, ca slugă (CREANGĂ). ♦ În loc de...; drept... Se poate socoti ca mort (NEGRUZZI). ◊ Expr. (Fam.) Ca ce? = pentru ce? cu ce scop? 3. Cu privire la..., în ce privește... Ca formă, lucrarea este bine prezentată. 4. (Explicativ sau enumerativ) Cum, precum, așa, bunăoară, de exemplu. Animale sălbatice, ca: râși, urși, vulpi.Lat. quam.

CA2 conj. I. (urmat de ) 1) (exprimă un raport final) Pentru ca; așa ca. Pleacă repede, ca să nu întârzie. 2) (exprimă un raport modal) A vorbit așa, ca să fie înțeles. 3) (exprimă un raport completiv) Dorește ca să se reîntoarcă. 4) (exprimă un raport consecutiv) Încât. Prea mare e groapa, ca să o poți sări. II (în locuțiune, exprimă un raport temporal de posterioritate) Înainte de. A ajuns acasă înainte ca să înceapă ploaia. /<lat. qu[i]a

CA1 adv. 1) (exprimă un raport comparativ) Asemănător cu; similar cu; de felul; de tipul. Negru ca tăciunele. 2) (exprimă un raport temporal) Cireșele s-au copt anul acesta mai devreme ca de obicei.Ca mâine, poimâine în curând. Ca ieri (alaltăieri) de puțin timp. 3) (exprimă un raport relațional) Privitor la...; în ce privește. Ca valoare, lucrarea lasă de dorit. 4) (exprimă un raport de suplinire) În calitate de...; fiind. Ca pedagog, era neîntrecut. 5) (exprimă un raport de similitudine) Băiatu-i ca băiatul. 6) (exprimă un raport dubitativ în diferite îmbinări stabile) Toate ca toate. /<lat. quam

ca conj. exprimă: 1. o comparațiune: alb ca zăpadă; 2. o aproximațiune: copil ca de patru ani; 3. o relațiune de asemănare între două idei: mai dulce ca mierea; 4. cel mai înalt grad de intensitate (după un comparativ adverbial): ca mai bine, cât (se poate) mai bine, ca mai ba, nicidecum; 5. scopul sau finalitatea (înaintea unui conjunctiv): mâncăm, ca să trăim. [Lat. QUAM].

2) ca conj. (lat. quĭa, fiind-că). În unire cu al conjunctivuluĭ, arată scopu (pentru a) saŭ rezultatu (în cît): Mănînc ca să trăĭesc. Adun azĭ ca să am mîne. Era prea mîndru ca să cerșească (era așa de mîndru în cît nu putea cerși). Cu verbele de necesitate orĭ deciziune, se pune ca numaĭ cînd aceste vorbe-s separate de subjunctiv: e necesar, trebuĭe, se cuvine, s’a hotărît ca patria să fie apărată. Dar: patria trebuĭe (să fie) apărată, hotărîm să’ncepem lupta. Tot așa: ca să porți războĭ, îțĭ trebuĭe banĭ (urît pentru ca să!). Cu vorbele de mișcare saŭ de afect e maĭ elegant fără ca: mă duc să văd (nu ca să văd), doresc, vreaŭ să mă duc (nu ca să mă duc). Vechĭ (în poruncĭ): ca să n’aĭbă = să n’aĭbă. Est. Fam. Ca maĭ ba, de loc, nicĭ de cum (cu conjunctivu): auzind asta, ca maĭ ba să plece (n’a maĭ plecat).

1) ca adv. de mod, calitate și cantitate (lat. quam, ca, de cît, care e o formă de ac. al luĭ qui, care). 1. Cum (precum, după cum) e, par’că, oare-cum: negru ca cărbunele (ca cărbunele de negru), rece ca ghiața, dulce ca mierea, roș ca sîngele, înalt ca (saŭ cît) casa, înalt ca (saŭ cît) tine (infl. de cu tine. Numaĭ în P. P. din Ardeal: Că-ĭ păcat De Dumnezeŭ Să pĭeĭe voĭnic ca eŭ; De-aicĭ pînă la Brașăŭ Nu-ĭ voĭnic străin ca eu (J. B. 97 și 139), în ochiĭ luĭ lucea (adică ceva) ca o lumină. 2. Cum (precum, după cum), trăĭește, se obișnuĭește orĭ se întîmplă, curat, chear, de-a binele: a trăit ca un sfînt, era mort ca toțĭ morțiĭ, un boŭ ca toțĭ boiĭ (îmbogățitu din fabula luĭ Gr. Al.). Ca omu (de multe orĭ iron.), cum obișnuĭesc oameniĭ: Ei! Și el săracu, ca omu (adică: cu poftele lui)! Ca vaĭ de capu luĭ, într’un hal jalnic. La războĭ va la războĭ, cînd maĭ bine, cînd maĭ rău (de ex., într’o călătorie). 3. Cum (precum) e sau a fost, bunăoară, de exemplu: fel de fel de cereale, ca: grîŭ, orz, ovăs; un rîs ca de copil. Vechĭ: Ca miluĭește Domnul, Ca este tatăl, așa și fiĭul (Ps. S. 332 și 528). Una ca asta, o întîmplare ca asta, asemenea faptă (lucru, comédie): n’am maĭ auzit una ca asta! O bătaĭe ca aceĭa, o bătaĭe strașnică (ca o bătaĭe despre care s’a dus vestea’n lume). 4. Aproape, aproximativ, de vre-o, vre-o, cam, maĭ-maĭ, par’că: copil ca de opt anĭ, erau ca(saŭ: ca la) o sută de oamenĭ. Ca mîne, ca cum ar fi mîne, foarte curînd: ca mîne veĭ fi student! 5. Vest. De cît: maĭ iute ca vîntu, maĭ mulțĭ ca(saŭ de saŭ de cît) o sută. 6. Vechĭ. Cam: O carte ca veche. Ca ce crezĭ tu? Ca ce te bizuĭeștĭ tu? 7. În calitate de: a funcționat mult ca director, l-aŭ ales ca membru (drept membru, de membru orĭ simplu membru). 8. În ceĭa ce privește, în privința acestuĭ lucru, din punct de vedere, cît despre: Eŭ ca eŭ! Dar să văd ce aĭ să facĭ tu! Foamea ca foamea! Dar frigu era grozav! Scrie bine și ca fond, și ca formă. 9. În loc de, drept, egal cu, ca și: era ca frate, asta era ca plată. 10. Conj. L. V. (după vsl. ĭako saŭ ĭakože). Cînd, după ce: și ca sfîrșiră, întoarseră-se (Cor. Ev. 577, 29. Acad.). 11. Dacă, după ce (corespunzînd cu gerundiu): și ca multe zile prebîndi (= și după ce zăbovi, și zăbovind. Cod. Vor. 68, 8). 12. Interj. Vest. Ĭa: Ci ca maĭ stăĭ! Ca și, cît și, tot ca, tot așa cum e: Dumnezeŭ ploŭă peste ceĭ bunĭ, ca și peste ceĭ răĭ; știința, ca și onestitatea, inspiră admirațiune. Ca (și) cum, par’că, întocmaĭ ca (ob. cu optativu): poruncește ca și cum ar fi el stăpîn. Nicĭ (ca) cum, nicĭ (ca) cît, (rar), nicĭ de cum, de loc.

CÁLCIU s. n. 1. Element chimic metalic, alb-argintiu, moale, foarte răspândit în natură sub formă de combinații. 2. Sare a calciului (1), întrebuințată ca medicament în anumite cazuri de decalcifiere a organismului. – Din fr. calcium.

conj. 1. Introduce propoziții subordonate: a) completive; Am spus că nu pot veni; b) subiective: Așa-i c-a venit și rândul meu?; c) atributive: Gândul că nu pot pleca mă chinuie; d) (cauzale) căci, fiindcă. Hai acasă că-i târziu; e) (consecutive) încât, de. E atât de slab, că-l bate vântul; f) (concesive) deși, cu toate că, măcar că. Și omul, că-i om, și nu poate să înțeleagă; g) (temporale) după ce, când. Acum că ne-am odihnit, pot să-ți povestesc întâmplarea. 2. (Pop.) Și. Să care bărbatul cu carul și femeia să împrăștie cu poala, că tot se isprăvește. 3. (În expr.) Nici că = nu. (Adversativ) Numai că = dar, însă. 4. Într-adevăr, așa e. Că bine zici d-ta. 5. De ce (nu)! cum (nu)! Că nu mai vine odată. 6. Doar. Da cum nu! Că nu mi-oi feșteli eu obrazul! ◊ (Cu sens restrictiv) Nu că mă laud, dar așa este. 7. (În formarea unor loc.) Cum că, după ce că, măcar că etc. – Lat. quod.[1]

 1. În original, incorect: d) (cazuale). — cata

CORT, corturi, s. n. Adăpost portativ demontabil, făcut din pânză (tare și) impermeabilă, material plastic etc., fixat pe țăruși; tabernacol. ◊ Foaie de cort = bucată de pânză impermeabilă sau de material plastic, croită astfel încât să se poată face din ea un cort. ◊ Expr. A umbla cu cortul = a nu avea locuință stabilă; a hoinări. ♦ Ca la ușa cortului = a) dans popular cu mișcări vioaie, răspândit mai ales în valea Dunării; melodia după care se execută acest dans; b) (indică modul de exprimare sau de comportare al cuiva) grosolan, necuviincios. – Din ngr. kórti.

c [At: COD. VOR. 112/1 / E: ml quod] Introduce propoziții subordonate: 1 Completive Zice că nu știe. 2 Subiective E bine că ai încredere în tine. 3 Atributive Îl obseda ideea că l-ar fi putut ajuta. 4 Cauzale Si: căci, fiindcă. De ce-ai întârziat? C-am fost bolnav. 5 Consecutive Si: de, încât. E așa de mic, că-l paște vaca. 6 Concesive Si: deși, cu toate că, măcar că. Și omul, că-i om, nu poate să înțeleagă. 7 Temporale Si: după ce, când. Acum, că ne-am odihnit, pot să-ți povestesc. 8 Condiționale Si: dacă. Ce folos că trag acasă, Că n-am nevasta frumoasă. 9 (Pop) Și Să care bărbatul cu sacul și femeia să împrăștie cu poala (că) tot se termină. 10 (Îlav) Nici ~ Nu. 11 (Îlav) Numai ~ Dar, însă. 12 Într-adevăr, așa e Că bine zici dumneata. 13 De ce (nu)!, cum (nu)! Că nu mai vine odată. 14 Doar Că nu mi-oi feșteli eu obrazul! 15 (Îlav) Cum ~, după ce ~, măcar ~ etc... Pe lângă faptul că După ce că ai întârziat, ești și obraznic. 16 (Îlav) Măcar ~ Chiar dacă.

arată toate definițiile

Intrare: ca (adv.)
ca1 (adv.) adverb
adverb (I8)
Surse flexiune: DOR
 • ca
ca2 (prep.) prepoziție
prepoziție (I12)
 • ca
Intrare: ca (conj.)
ca4 (conj.) conjuncție
conjuncție (I11)
 • ca
Intrare: ca (interj.)
ca3 (interj.) interjecție
interjecție (I10)
 • ca
Intrare: ca-la-ușa-cortului
substantiv neutru compus
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • ca-la-ușa-cortului
 • ca-la-ușa-cortului
plural
genitiv-dativ singular
plural
vocativ singular
plural
Intrare: calciu
 • pronunție: calcĭu
substantiv neutru (N56)
Surse flexiune: DOR
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • calciu
 • calciul
 • calciu‑
plural
genitiv-dativ singular
 • calciu
 • calciului
plural
vocativ singular
plural
Ca simbol
abreviere, simbol, siglă (I6)
 • Ca
Intrare:
conjuncție (I11)
Surse flexiune: DOR
 • că
 • c‑
Intrare:
Nu există informații despre paradigma acestui cuvânt.
Intrare: mai-mult-ca-perfect
mai-mult-ca-perfect substantiv neutru (numai) singular
substantiv neutru compus
nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular
 • mai-mult-ca-perfect
 • mai-mult-ca-perfectul
 • mai-mult-ca-perfectu‑
plural
genitiv-dativ singular
 • mai-mult-ca-perfect
 • mai-mult-ca-perfectului
plural
vocativ singular
plural
Intrare: pentru ca
pentru ca
compus
 • pentru ca
Intrare: pentru că
compus
 • pentru că
* forme elidate și forme verbale lungi – (arată)

ca (adv.)

 • 1. La fel ca.
  surse: DEX '09 DLRLC sinonime: cum (adv.) precum un exemplu
  exemple
  • Îi vorbesc lui ca ei.
   surse: DEX '09
 • exemple
  • De un trai ca ăsta... sînt ca și sătul. STANCU, D. 127.
   surse: DLRLC
  • Mai era ca o jumătate de oră de urcat. VLAHUȚĂ, O. A. 279.
   surse: DLRLC
  • O copilă ca de 10 ani de mărișoară. RETEGANUL, P. I 34.
   surse: DLRLC
  • Era... înalt ca de opt palme și jumătate. ISPIRESCU, U. 28.
   surse: DLRLC
  • O colecțiune ca de vreo 390 volume vechi, foarte rău conservate. ODOBESCU, S. I 339.
   surse: DLRLC
  • Trecuseră ca la trei ceasuri de cînd se luminase de ziuă. DELAVRANCEA, H. T. 250.
   surse: DLRLC
  • 2.1. expresie Ca mâine(-poimâine) = în curând.
   surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Ca mîne, poimîne mi se împlinesc anii. CREANGĂ, P. 161.
    surse: DLRLC
  • 2.2. expresie Ca ieri(-alaltăieri) = de puțin timp.
   surse: DEX '09 DLRLC
  • 2.3. Un fel de...
   surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • Din adierea vîntului prin ierburi, din țîrîitul greierilor, din mii de sunete ușoare și nedeslușite, se naște ca o slabă suspinate ieșită din sînul obosit al naturei. ODOBESCU, S. III 17.
    surse: DLRLC
   • 2.3.1. expresie învechit Ca ce (fel de) = cam ce (fel de).
    surse: DLRLC 4 exemple
    exemple
    • Bine, tătuțule, ca ce să fie asta, de n-am întîlnit eu, cale de atîtea zile... nici un suflețel de om p-aici? ISPIRESCU, L. 101.
     surse: DLRLC
    • Ca ce fel de zăticneală ai putea să întîmpini din pricina asta? CREANGĂ, P. 203.
     surse: DLRLC
    • Omul la vînătoare... nici nu prinde de veste ca ce timp mai este. ODOBESCU, S. III 197.
     surse: DLRLC
    • Filozoafe, vei putea ghici Ca ce lucru este în ăst sac d-aci? PANN, P. V. I 48.
     surse: DLRLC
 • 3. Cu privire la..., în ce privește...
  surse: DEX '09 DLRLC 2 exemple
  exemple
  • Ca formă, lucrarea este bine prezentată.
   surse: DEX '09
  • Ca formă, lucrarea nu lasă de dorit.
   surse: DLRLC
 • exemple
  • Animale sălbatice, ca: râși, urși, vulpi.
   surse: DEX '09 DLRLC
 • 5. (Se compară două sau mai multe lucruri, ființe, situații) La fel cu, cum (e), precum (e), după cum (e).
  surse: DEX '09 9 exemple
  exemple
  • O carte ca cea din raft.
   surse: DEX '09
  • O fetișcană, ca sute și mii Din multele țării țesătorii. DEȘLIU, G. 47.
   surse: DLRLC
  • Nu se află pe lume pești ca cei din apa Moldovei și a Bistriței, luminoși și iuți ca argintul-viu. SADOVEANU, N. F. 30.
   surse: DLRLC
  • De n-ar fi și unul ca mine pe acolo, degeaba vă mai bateți picioarele ducîndu-vă. CREANGĂ, P. 246.
   surse: DLRLC
  • A fost odată ca-n povești, A fost ca niciodată... EMINESCU, O, 1 167.
   surse: DLRLC
  • O cîmpie... lungă ca pustiul. ALECSANDRI, P. I, 189.
   surse: DLRLC
  • S-a pus Lina, pe tăcut, Și vedeam că-i umblă ochii... Ca la șerpi îi umblă ochii. COȘBUC, P. I 50.
   surse: DLRLC
  • Cum să te duc: ca vîntul, ori ca gîndul? CREANGĂ, P.197.
   surse: DLRLC
  • Ca-n vis, așa vii! EMINESCU, O. I 120.
   surse: DLRLC
  • 5.1. în comparații eliptic Ca la ușa cortului, Ca la Breaza etc. = nume dat unor dansuri populare.
   surse: DLRLC
  • 5.2. expresie Unul ca altul.
   surse: DLRLC
  • 5.3. expresie Ca acela (sau aceea).
   surse: DLRLC
  • 5.4. expresie Ieri ca (și) astăzi = totdeauna
   surse: DEX '09 DLRLC
  • 5.5. expresie Ca (și) cum = parcă
   surse: DEX '09 DLRLC 3 exemple
   exemple
   • Zidul pieri ca și cum n-ar fi mai fost. ISPIRESCU, L. 26.
    surse: DLRLC
   • Pentru... noi e greu de făcut trebi de acestea. Dar la o împărăție, ca cum te-ar pișca un purice, nu se mai bagă în seamă. CREANGĂ, P. 258.
    surse: DLRLC
   • Îmi spune că mă iubește ca și cum m-ar întreba ce mai fac. NEGRUZZI, S. I 55.
    surse: DLRLC
  • surse: DEX '09 DLRLC 2 exemple
   exemple
   • Înalt ca bradul.
    surse: DEX '09 DLRLC
   • Într-o zi veni la împărat o babă bătrînă... și mică, mică, ca tine de mică... DELAVRANCEA, V. V. 255.
    surse: DLRLC
  • surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • Picioarele nu se mai mișcară, ca și cînd ar fi fost butucite. ISPIRESCU, L. 35.
    surse: DLRLC
 • surse: DEX '09 DLRLC 4 exemple
  exemple
  • E mult mai frumos ca acesta.
   surse: DEX '09
  • Mai mare strălucire și gingășie ca aceasta nu se mai văzuse. ISPIRESCU, L. 38.
   surse: DLRLC
  • Cerbul acela este bătut tot cu pietre scumpe, mult mai mari și mai frumoase ca acestea. CREANGĂ, P. 217.
   surse: DLRLC
  • Cît de mare-i pămîntul, Ce-i mai urît ca urîtul? JARNÍK-BÎRSEANU, D. 8.
   surse: DLRLC
 • 7. (Se compară o noțiune cu ea însăși) În felul..., cum e obiceiul, cum se știe.
  surse: DEX '09 DLRLC 3 exemple
  exemple
  • Tinerii, ca tinerii, se zbenguiesc.
   surse: DEX '09
  • Lumea, ca lumea, se uita curios după el. VLAHUȚĂ, la TDRG.
   surse: DLRLC
  • Copiii, biet, ca copiii, nu știau ce să facă, ce să dreagă, ca să umble după placul ei. ISPIRESCU, L. 333.
   surse: DLRLC
  • 7.1. expresie Toate ca toate, dar... = toate le înțeleg, dar...
   surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
   exemple
   • Toate ca toate, dar cum de nu ți-a fost rușine să faci o faptă ca asta? La TDRG.
    surse: DLRLC
  • 7.2. Treacă-meargă.
   surse: DEX '09 DLRLC sinonime: fie (conj.) 3 exemple
   exemple
   • Ziua, ca ziua, trece vremea mai repede.
    surse: DEX '09
   • Stăpînu-tău, ca stăpînu-tău; ce ț-a face el, asta-i deosebit de bașca... Însă pe mine căutați să nu mă smintiți: fata și ochii din cap, căci atîta vi-i leacul. CREANGĂ, P. 266.
    surse: DLRLC
   • Acu, ziua ca ziua... mă mai ieu cu caprele, dar noaptea... toate stihiile năpădesc pe mine. ALECSANDRI, T. 616.
    surse: DLRLC
 • 8. În calitate de..., fiind...
  surse: DEX '09 DLRLC 4 exemple
  exemple
  • El înainte, ca ghid, iar noi după el, ca vizitatori.
   surse: DEX '09
  • Să-ți trăiască calul... ca un năzdrăvan ce este; căci de nu era el, te mîncam fript. ISPIRESCU, L. 5.
   surse: DLRLC
  • Pornesc, spînul înainte, ca stăpîn, Harap-Alb în urmă, ca slugă. CREANGĂ, P. 207.
   surse: DLRLC
  • Ca un om care-i mai bătrîn, ar fi bine să intre el în vorbă cu șătrarul. ALECSANDRI, T. 757.
   surse: DLRLC
  • 8.1. În loc de..., drept...
   surse: DEX '09 DLRLC 3 exemple
   exemple
   • Se poate socoti ca răsplată.
    surse: DEX '09
   • Să-și aleagă... o ladă, care-a vrea ea, să și-o ieie ca simbrie. CREANGĂ, P. 289.
    surse: DLRLC
   • Ipolit se putea socoti ca mort. NEGRUZZI, S. I 57.
    surse: DLRLC
   • 8.1.1. expresie familiar Ca ce? = pentru ce? cu ce scop?
    surse: DEX '09 DLRLC un exemplu
    exemple
    • Ca ce ți-ai mai luat paltonul? Nu vezi că-i cald?
     surse: DEX '09 DLRLC

etimologie:

ca (conj.)

 • 1. (Urmat, cu sau fără intercalări, de „să”) Introduce subordonate cu predicatul la conjunctiv.
  surse: DEX '09 DLRLC
  • 1.1. Introduce o propoziție finală.
   surse: DLRLC 3 exemple
   exemple
   • Oamenii, strîmtorați, se duceau cine știe unde... ca să mai iasă ceva parale. SADOVEANU, O. II 125.
    surse: DLRLC
   • Dacă ți-am făgăduit atunci, a fost numai ca să te împac. ISPIRESCU, L. 2.
    surse: DLRLC
   • [Lupul] unge toți păreții cu sînge, ca să facă și mai mult în ciuda caprei. CREANGĂ, P. 25.
    surse: DLRLC
  • 1.2. Introduce o propoziție consecutivă.
   surse: DLRLC 2 exemple
   exemple
   • Auzi, dar cine-i el, păgînul, Ca să-mi sărute fete-n drum? COȘBUC, P. I 89.
    surse: DLRLC
   • Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni și obicei, Ca să nu s-arate o dată ce sînteți – Niște mișei! EMINESCU, O. I 151.
    surse: DLRLC
  • 1.3. Introduce o propoziție subiectivă.
   surse: DLRLC 3 exemple
   exemple
   • Era mai bine ca negura să nu se mai ieie pîn’nu vor ajunge ei după zarea aceea vînătă. CAMILAR, N. I 8.
    surse: DLRLC
   • Ca să trecem prin pădure e peste poate. ISPIRESCU, L. 6.
    surse: DLRLC
   • Nu e destul ca o nație să-și aibă un loc pe harta lumii...; trebuie însă ca ea să poată dovedi folosul ce a adus și poate aduce lumii. BĂLCESCU, O. II 11.
    surse: DLRLC
  • 1.4. Introduce o propoziție atributivă.
   surse: DLRLC 3 exemple
   exemple
   • Dă-mi voie ca să mă duc și eu pe urma fraților mei. CREANGĂ, P. 192.
    surse: DLRLC
   • Veți crede c-aveți dreptul și voi ca să trăiți. EMINESCU, O. I 59.
    surse: DLRLC
   • Alexandru... avea porunci împărătești către hanul tătarilor... ca să-i deie oricît ajutor. NEGRUZZI, S. I 137.
    surse: DLRLC
  • 1.5. Introduce o propoziție completivă directă.
   surse: DLRLC 2 exemple
   exemple
   • Am jurat ca peste dînșii să trec falnic, fără păs. EMINESCU, O. I 147.
    surse: DLRLC
   • Să iertați, boieri, ca nunta s-o pornim și noi alături. EMINESCU, O. I 87.
    surse: DLRLC
  • 1.6. Introduce o propoziție completivă indirectă.
   surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • Mă tem ca nu cumva să vină acasă în lipsa mea.
    surse: DLRLC
  • 1.7. Introduce o propoziție predicativă.
   surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • Angajamentul nostru este ca, pînă mîine, să terminăm lucrarea.
    surse: DLRLC

etimologie:

ca (interj.)

 • exemple
  • Ca dă-te mai încoace și mai spune o dată.
   surse: DEX '09
  • Să dăm foc satului... strigă un flăcău. – Ci ca ho... voinice, prea o iei repede! DELAVRANCEA, S. 199.
   surse: DLRLC
  • Ci ca fugi și d-ta de fereastră! ISPIRESCU, L. 120.
   surse: DLRLC
  • Ce zici? ca dă-te mai încoace și mai spune o dată, că n-auz bine. ISPIRESCU, L. 345.
   surse: DLRLC

etimologie:

ca-la-ușa-cortului

 • 1. Numele unui dans popular, mai ales de pe valea Dunării, cu mișcare vioaie; melodia după care se execută acest dans.
  surse: DEX '09 Sinonime DLRLC sinonime: zoralie un exemplu
  exemple
  • Uf! am jucat fără voie ca-la-ușa-cortului, la bătrînețe. Sîntem vrăjiți. ALECSANDRI, T. I 419.
   surse: DLRLC
 • 2. Calificativ dat unui mod grosolan și necuviincios de exprimare și de comportare al cuiva.
  surse: DEX '09 sinonime: grosolan necuviincios

etimologie:

calciu Ca

 • 1. Element chimic metalic, alb-argintiu, moale, foarte răspândit în natură sub formă de compuși (carbonat, clorat, sulfat, fosfat).
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC DN
 • 2. Săruri ale calciului, întrebuințate ca medicament (cu scop preventiv și curativ) în anumite cazuri de decalcifiere a organismului.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC DN
 • comentariu simbol Ca
  surse: DOOM 2

etimologie:

 • 1. Introduce propoziții subordonate:
  surse: DEX '09 DLRLC
  • 1.1. completive.
   surse: DEX '09 DLRLC 6 exemple
   exemple
   • Am spus că nu pot veni.
    surse: DEX '09
   • Midora a jurat că nici n-a vorbit... despre asta. CAMILAR, N. I 22.
    surse: DLRLC
   • Și zici că nu dorești nimica? SADOVEANU, O. II 120.
    surse: DLRLC
   • Au înțeles cititorii că vorbesc despre artiști. IONESCU-RION, C. 37.
    surse: DLRLC
   • Turturica ajunsese la Împăratul-Verde și-l înștiințase că vine și Harap-Alb cu fata Împăratului-Roș. CREANGĂ, P. 277.
    surse: DLRLC
   • Știi că m-ai lăsat în locul tău și nu te îndoiești de sîrguința mea. NEGRUZZI, S. I 63.
    surse: DLRLC
  • 1.2. subiective.
   surse: DEX '09 DLRLC 4 exemple
   exemple
   • Așa-i c-a venit și rîndul meu? CREANGĂ, P. 54.
    surse: DEX '09 DLRLC
   • E-al nostru veacul acesta de creșteri!... Dacă nici ăsta nu-i cîntec de dragoste, Care-i? Firește că nu gîngăvitul alint Pe struna ghitarei. CASSIAN, H. 19.
    surse: DLRLC
   • Părea că-n somn un înger ar trece prin infern. EMINESCU, O. I 95.
    surse: DLRLC
   • Prin grădină, pe cărare, Pagubă că-i iarba mare. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 253.
    surse: DLRLC
  • 1.3. atributive.
   surse: DEX '09 DLRLC 2 exemple
   exemple
   • Gândul că nu pot pleca mă chinuie.
    surse: DEX '09
   • Se culcă pe pragul ușei, cu gînd că n-o să poată nimeni intra fără să simtă ea. ISPIRESCU, L. 30.
    surse: DLRLC
  • 1.4. cauzale:
   surse: DEX '09 DLRLC sinonime: căci fiindcă 5 exemple
   exemple
   • A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. ISPIRESCU, L. 1.
    surse: DLRLC
   • Grăim, doamnă, cătră tine, Nu din gură, ci din carte, Că ne ești așa departe. EMINESCU, O. I 149.
    surse: DLRLC
   • Ai să dai samă, doamnă! îmi zise, că lași pre bărbatul tău să ne taie părinții, bărbații și frații. NEGRUZZI S. I 147.
    surse: DLRLC
   • Se sfătuiră... Ca să mi-l omoare Pe cel moldovan, Că-i mai ortoman. ALECSANDRI, P. P. 1.
    surse: DLRLC
   • După propoziții eliptice imperative:
    surse: DLRLC 2 exemple
    exemple
    • Hai acasă că-i târziu.
     surse: DEX '09
    • Hai la culcuș, că se face ziuă. CREANGĂ, P. 268.
     surse: DLRLC
  • 1.5. consecutive:
   surse: DEX '09 DLRLC sinonime: de (conj.) încât 4 exemple
   exemple
   • E atât de slab, că-l bate vântul.
    surse: DEX '09
   • Și-i atît de slabă puntea, Că-n ea nu te poți încrede. COȘBUC, P. I 74.
    surse: DLRLC
   • Nevasta i-a murit; și-apoi I-a ars și casa; i-a trăsnit Deodată patru boi. Trăia la praguri și-n nevoi, Că-n urmă-a-nnebunit. COȘBUC, P. I 229.
    surse: DLRLC
   • Era un senin pe ceri și așa de frumos și cald afară, că-ți venea să te scalzi pe uscat, ca găinile. CREANGĂ, A. 64.
    surse: DLRLC
  • 1.6. concesive: cu toate că, măcar că.
   surse: DEX '09 DLRLC sinonime: deși 3 exemple
   exemple
   • Și omul, că-i om, și nu poate să înțeleagă.
    surse: DEX '09
   • Eu, babei mele, că merge pe douăzeci și patru de ani de cînd m-am luat cu dînsa,... și tot nu i-am spus. CREANGĂ, P. 122.
    surse: DLRLC
   • Cum naiba dor să nu-mi fie? Cînd și muntele, că-i munte, Și-ncă are doruri multe. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 144.
    surse: DLRLC
  • 1.7. temporale: după ce.
   surse: DEX '09 DLRLC sinonime: când (adv.) un exemplu
   exemple
   • Acum că ne-am odihnit, pot să-ți povestesc întâmplarea.
    surse: DEX '09 DLRLC
 • surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 3 exemple
  exemple
  • Să care bărbatul cu carul și femeia să împrăștie cu poala, că tot se isprăvește.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • În sfîrșit, ce-or fi mai dondănit ei, și cît or mai fi dondănit, că numai iată, se face ziuă. CREANGĂ, P. 255.
   surse: DLRLC
  • Mergeau nu prea mergeau, Că deodată se opreau Și pe iarbă s-așezau, De ospăț că s-apucau. JARNÍK-BÎRSEANU, D. 312.
   surse: DLRLC
  • 2.1. Este folosit mai ales în enumerări, ca un fel de adaos ritmic.
   surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • Frunză verde de alună, Codrenaș cu voie bună Se urca în deal la stînă, Se urca și chiuia... Toți ciobanii că fugea! ALECSANDRI, P. P. 87.
    surse: DLRLC
 • 3. expresie Nici că = nu
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC un exemplu
  exemple
  • Și nici că l-a mai putut ajunge.
   surse: DLRLC
 • surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC un exemplu
  exemple
  • Accept invitația, numai că voi veni singur.
   surse: DLRLC
 • 5. Într-adevăr, așa e.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC un exemplu
  exemple
  • Că bine zici d-ta, mătușă; asta s-o facem. CREANGĂ, P. 175.
   surse: DEX '09 DLRLC
  • 5.1. expresie Ba că chiar! = nici vorbă! da de unde!
   surse: DLRLC un exemplu
   exemple
   • Poate era niscaiva aur? – Ba că chiar și tu ai gîcit! DRĂGHICI, R. 98.
    surse: DLRLC
 • 6. De ce (nu)! cum (nu)!
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 3 exemple
  exemple
  • Că nu mai vine odată.
   surse: DEX '09
  • A! că nu l-am putut eu ajunge!
   surse: DLRLC
  • Că nu curge cel izvor, Să mă pot spăla de dor! JARNÍK-BÎRSEANU, D. 217.
   surse: DLRLC
 • surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 3 exemple
  exemple
  • Da cum nu! Că nu mi-oi feșteli eu obrazul!.
   surse: DEX '09 DEX '98
  • Da cum nu! Că nu mi-oi feșteli eu mînuțele! CREANGĂ, P. 292.
   surse: DLRLC
  • Calului meu de pe atunci, cine mai știe unde i-or fi putrezind ciolanele! – Că doar nu era să trăiască un veac de om. CREANGĂ, P. 193.
   surse: DLRLC
  • 7.1. Are sens restrictiv.
   surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC 3 exemple
   exemple
   • Nu că mă laud, dar așa este.
    surse: DEX '09 DEX '98
   • Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimînt, Cum veniră, se făcură toți o apă ș-un pămînt. EMINESCU, O. I 147.
    surse: DLRLC
   • Nu că mă laud, dar puteți întreba și pe cuconu... Cum, doamne iartă-mă, îi zic? ALECSANDRI, T. I 103.
    surse: DLRLC
 • 8. Este folosit în formarea unor locuțiuni: Cum că, după ce că, măcar că etc.
  surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC

etimologie: