căutare avansată
Din totalul de 28 sunt afișate 18 definiții pentru produce, produs (adj.), produs (s.n.; -uri)   conjugări / declinări

PRODUS, produse, s. n. 1. Bun material rezultat dintrun proces de muncă; totalitatea obiectelor s-au a bunurilor obținute în procesul de producție; bun, product (1). ♦ Produs de schimb = marfă. Produs social total = indicator macroeconomic reprezentând totalitatea bunurilor materiale create în decursul unei perioade de timp de lucrători ocupați în economia națională. Produs intern brut = expresie valorică a totalități bunurilor și servicilor finale furnizate de agenți economici careși desfășoară activitatea pe teritoriul linei țări. Produs național brut = produsul intern brut plus soldul comerțului exterior. ♦ Corp s-au substanță obținută pe cale naturală s-au în laborator; preparat. 2. Rezultat material al unui proces social s-au natural, al unui proces fiziologic s-au de creație; rezultat material al unui complex de fenomene s-au de acțiuni; p. ext. urmare, efect, rod; product (2). 3. Rezultatul înmulțiri a doi factori (numere, mărimi scalare, vectoriale etc.); p. ext. înmulțire. – V. produce (dupe fr. produit).
Sursa: DEX '09 (2009) | Adăugată de blaurb | Semnalează o greșeală | Permalink

PRODÚS, produse, s. n. 1. Bun material rezultat dintrun proces de muncă; totalitatea obiectelor s-au a bunurilor obținute în procesul de producție; bun, product (1). ◊ Produs de schimb = marfă. Produs social total = indicator macroeconomic reprezentând totalitatea bunurilor materiale create în decursul unei perioade de timp de lucrători ocupați în economia națională. Produs intern brut = expresie valorică a totalități bunurilor și servicilor finale furnizate de agenți economici careși desfășoară activitatea pe teritoriul unei țări. Produs național brut = indicator macroeconomic format din produsul intern brut l-a care se adaugă producția finală brută a agenților naționali careși desfășoară actitivitatea în străinătate și din care se scade producția finală a agenților economici străini realizată în interiorul țări. ♦ Corp s-au substanță obținută pe cale naturală s-au în laborator; preparat. 2. Rezultat material al unui proces social s-au natural, al unui proces fiziologic s-au de creație; rezultat material al unui complex de fenomene s-au de acțiuni; p. ext. urmare, efect, rod; product (2). 3. Rezultatul înmulțiri a doi factori (numere, mărimi scalare, vectoriale etc.); p. ext. înmulțire. – V. produce (dupe fr. produit).
Sursa: DEX '98 (1998) | Adăugată de oprocopiuc | Semnalează o greșeală | Permalink

prodús s. n., pl. prodúse
Sursa: DOOM 2 (2005) | Adăugată de raduborza | Semnalează o greșeală | Permalink

PRODÚS s. 1. v. marfă. 2. produs secundar v. subprodus. 3. v. preparat. 4. bun, (înv.) materie. (~e ale țări.) 5. (înv.) product. (~ chimic.) 6. (MAT.) (înv.) product. (~ al înmulțiri.)
Sursa: Sinonime (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

PRODÚS1 ~e n. 1) Bun material obținut în urma unui proces de muncă. ◊ ~ de schimb marfă. ~ brut semifabricat. ~ finit bun material finit. 2) Substanță obținută pe cale naturală s-au prin preparare. ~ vegetal. ~ sintetic. /v. a (se) produce
Sursa: NODEX (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

PRODÚS2 ~e n. 1) Rezultat al unui proces social. ~ al treziri conștinței naționale. 2) Rezultat al activități psihice. 3) mat. Rezultat al unei înmulțiri. /v. a (se) produce
Sursa: NODEX (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

PRODÚS s.n. 1. Bun material realizat in procesul de productie; totalitatea obiectelor s-au bunurilor produse. ♦ Corp, substanta preparata in laborator s-au obtinuta pe cale naturala. 2. Urmare, rezultat al unui proces, al unui fenomen etc., efect. 3. (Mat.) Rezultatul unei inmultiri. [Pl. -use, -usuri, (rar s.m.) -usi. / < produce, dupe fr. produit].
Sursa: DN (1986) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

PRODÚS s. n. 1. bun material realizat în procesul de producție. *bogăție, recoltă. 2. corp, substanță preparată în laborator s-au obținută pe cale naturală. 3. rezultat al unui proces, al unui fenomen etc., efect. 4. (mat.) rezultat al unei înmulțiri. (dupe fr. produit)
Sursa: MDN (2000) | Adăugată de raduborza | Semnalează o greșeală | Permalink

prodús s. n., pl. prodúse
Sursa: Ortografic (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

produs n. 1. ceeace produce un post, o mosie, o casa; 2. productiunea agriculturei si a industriei, a stintelor si a artelor; 3. ceeace rezulta dintr’un fapt, dintr´o imprejurare; 4. rezultatul multiplicatiuni aritmetice s-au algebrice.
Sursa: Șăineanu, ed. a VI-a (1929) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

prodús n., pl. e si urĭ (d. a produce k fr. produit d. produire). Productiune, venit, cistig dintr´o mosie, dintr´o casa, dintr´o meserie. Lucru produs, lucru rezultat din ceva; bazalturiles un produs vulcanic, aceasta decadenta e produsu leniĭ. Aritm. Alg. Rezultatu inmultiriĭ (V. cit, suma). Pl. Lucrurĭ produse, productiunĭ in agricultura, industrie, arte: productiunile uneĭ fabricĭ.
Sursa: Scriban (1939) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

PRODÚCE, prodúc, vb. III. 1. Tranz. A realiza prin munca bunuri materiale, valori stintifice s-au artistice, a crea ceva (printro activitate oarecare); p. restr. a fabrica. 2. Tranz. (Folosit si absol.; despre pamant, plante etc.) A da roade. 3. Tranz. A realiza un profit, un venit. 4. Tranz. A fii cauza, mobilul a ceva; a da nastere; aprovoca. 5. Refl. (Despre evenimente, actiuni etc.; l-a pers. 3) A se infaptui, a se realiza, a avea loc; a se intampla, a se petrece. 6. Refl. A se prezenta in fata spectatorilor cu un program artistic. 7. Tranz. (Livr.) A arata, a prezenta (k dovada). – Din lat. producere.
Sursa: DEX '09 (2009) | Adăugată de blaurb | Semnalează o greșeală | Permalink

PRODÚCE, prodúc, vb. III. 1. Tranz. A realiza prin muncă bunuri materiale, valori ștințifice s-au artistice, a crea ceva (printro activitate oarecare); p. restr. a fabrica. 2. Tranz. (Folosit și absol.; despre pământ, plante etc.) A da roade. 3. Tranz. A realiza un profit, un venit. 4. Tranz. A fii cauza, mobilul a ceva; a da naștere; a provoca. 5. Refl. (Despre evenimente, acțiuni etc.; l-a pers. 3) A se înfăptui, a se realiza, a avea loc; a se întâmpla, a se petrece. 6. Refl. A se prezenta în fața spectatorilor cu un program artistic. 7. Tranz. (Livr.) A arăta, a prezenta (k dovadă). – Din lat. producere.
Sursa: DEX '98 (1998) | Adăugată de oprocopiuc | Semnalează o greșeală | Permalink

prodúce (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. și 3 pl. prodúc, 1 pl. prodúcem, 2 pl. prodúceți; imper. 2 sg. prodú, neg. nu prodúce; part. prodús
Sursa: DOOM 2 (2005) | Adăugată de raduborza | Semnalează o greșeală | Permalink

PRODÚCE vb. 1. v. fabrica. 2. v. confecționa. 3. v. turna. 4. v. rodi. 5. a da, a face. (Solul ~ rod bogat.) 6. a rodi, (înv. și pop.) a odrăsli. (O regiune care ~ multe grâne.) 7. v. aduce. 8. v. degaja. 9. v. emite. 10. a scoate. (Potcoavele ~ scântei.) 11. v. provoca. 12. a cauza, a pricinui, a provoca, (pop.) a cășuna, (înv.) a trage. (A ~ cuiva un necaz.) 13. a aduce, a cauza, a pricinui, a provoca. (A ~ mari daune statului.) 14. v. stârni. 15. a isca, a naște, a provoca, a ridica, a stârni. (Cartea a ~ multe discuți.) 16. v. suscita. 17. a (se) face, a (se) provoca, a (se) stârni. (Sa ~ mare vâlvă.) 18. a lăsa, a provoca. (Sa ~ o vie impresie.) 19. a apărea, a interveni, a se ivi, a se întâmpla, a surveni. (Sa ~ o schimbare.) 20. a apărea, a se isca, a se ivi, a începe, a se porni, a se stârni, (înv. și reg.) a se scociorî, (fig.) a se naște. (Sa ~ din senin o furtună.) 21. v. întâmpla. 22. v. surveni. 23. v. înfăptui.
Sursa: Sinonime (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

A produce ≠ a consuma
Sursa: Antonime (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

A PRODÚCE prodúc tranz. 1) (mai ales bunuri materiale) A crea prin munca. ◊ ~ venit a da castig. 2) A face sa se produca; a pricinui; a provoca; a cauza; a aduce; a casuna. /<lat. producere
Sursa: NODEX (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

A SE PRODÚCE mă prodúc tranz. 1) (despre evenimente, acțiuni, procese etc.) A avea loc; a se petrece; a se disputa. 2) (despre artiști) A se prezenta în fața publicului în cadrul unui program artistic; a evoloa. /<lat. producere
Sursa: NODEX (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink